Tri zo štyroch rodinných podnikov manažuje ďalšia generácia

3 zo 4 rodinných podnikov manažuje ďalšia generácia

Viac ako polovica slovenských rodinných podnikov považuje za veľmi dôležité udržať kontrolu obchodných aktivít firmy v rámci rodiny. Je to nárast o 19 % oproti roku 2016. Napriek tomu rastie dôvera zástupcov rodín v schopnosti externých odborníkov. V manažmente ich majú aktuálne až dve tretiny rodinných podnikov na Slovensku. Tieto zistenia vyplynuli z výsledkov šiesteho vydania prieskumu Barometer rodinných podnikov v Európe, ktorý realizovali KPMG a združenie EFB.

1000

Z aktuálnych výsledkov prieskumu vyplýva, že ďalšia generácia v rodinných podnikoch na Slovensku už dostala príležitosť ukázať, čo dokáže. Nástupnícka generácia je totiž v súčasnosti na manažérskych pozíciach vo viac ako troch štvrtinách (79 %) rodinných podnikov. Znamená to nárast o 9 % v porovnaní s rokom 2016.

Viac ako dve tretiny rodinných podnikov na Slovensku majú podľa prieskumu KPMG a EFB v top manažmente človeka, ktorý nie je členom rodiny. Minulý rok sa takto vyjadrila necelá tretina firiem. Dôvodom môže byť nárast respondentov, ktorí veria, že externí manažéri sú pre rodinné podnikanie prínosní. S týmto vyjadrením súhlasí viac ako sedem z desiatich zástupcov slovenských rodinných firiem.

Oproti prieskumu z minulého roka sa zdvojnásobil počet slovenských respondentov, ktorí považujú za veľmi dôležité mať v rovnováhe rodinné záležitosti a obchodné záujmy. Kým v roku 2016 to bola iba pätina opýtaných, dnes túto otázku kladie do popredia záujmu vyše 40 % respondentov

Posunúť vedenie spoločnosti na ďalšiu generáciu plánuje v nasledujúcich 12 mesiacoch takmer tretina slovenských rodinných firiem. V otázke vlastníctva sú však Slováci stále konzervatívni. Zakladateľská generácia je vo vlastníckej štruktúre ôsmich z desiatich podnikov a posunúť vlastníctvo na ďalšiu generáciu sa najbližší rok chystá iba 11 % opýtaných.

Vybrať nástupcu pôvodného zakladateľa a vyškoliť ho predtým, ako zaujme svoju vedúcu rolu, považuje za veľmi dôležité sedem z desiatich rodinných podnikov na Slovensku. Viac ako polovica (57 %) opýtaných už má vybraného nástupcu vlastníka, ktorý momentálne vo firme už pracuje, či už na plný úväzok alebo formou brigády.

„Viac ako polovica slovenských rodinných firiem pôsobí na trhu menej ako 20 rokov. Zakladatelia sú väčšinou v produktívnom veku a i keď si už postupne svojich nástupcov vyberajú a vychovávajú, stále sú dostatočne agilní na to, aby podnikanie, ktoré založili, naďalej osobne viedli a rozvíjali,“ skonštatoval Rastislav Begán, výkonný riaditeľ zodpovedný za segment rodinných firiem, KPMG na Slovensku.

Jedným z kľúčov k úspechu je podľa slovenských respondentov prieskumu Barometer rodinných podnikov 2017 komunikácia medzi generáciami. Vyjadrili sa tak takmer dve tretiny opýtaných, čo predstavuje nárast o takmer 27 % oproti prieskumu z roku 2016.

Názory slovenských zástupcov rodinných firiem na konflikty sa rôznia. Kým tretina opýtaných uvádza, že konflikty sa v ich rodine nevyskytujú, ďalšia takmer tretina respondentov sa vyjadrila, že rozpory vznikajú najmä z dôvodu rozdielnych názorov na strategické smerovanie firmy.

O prieskume

Výsledky Barometra rodinných podnikov v Európe 2017 sú založené na viac ako 1 100 odpovediach respondentov z radov rodinných firiem v 26 krajinách Európy vrátane Slovenska. Prieskum sa uskutočnil formou on-line dotazníka v mesiacoch máj - august 2017.Tento prieskum sa uskutočnil po šiestykrát a zaznamenáva súčasné trendy medzi rodinnými podnikmi.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.