KPMG je lídrom v transakčnom poradenstve

KPMG je lídrom v transakčnom poradenstve

KPMG patrí medzi svetových lídrov v transakčnom poradenstve. Tento globálny trend potvrdzuje aj lokálny tím na Slovensku, ktorý v priebehu posledných 7 mesiacov pôsobil ako finančný poradca na strane kupujúceho či predávajúceho pri štyroch úspešne uzavretých transakciách.

1000
Marc Leubner

Associate Partner, Head of Deal Advisory

KPMG in Slovakia

E-mail
KPMG je lídrom v transakčnom poradenstve

Aktivitu transakčného poradenstva spoločnosti KPMG opakovane dokazujú renomované globálne rebríčky finančných poradcov, v ktorých dlhodobo obsadzuje popredné miesta. Podľa Thompson Reuters je KPMG svetovým, európskym a stredoeurópskym lídrom v počte uzatvorených transakcií v segmente malých a stredných podnikov za rok 2016.

Na Slovensku má KPMG lokálne najväčší tím zameraný na transakčné poradenstvo. Ten v uplynulých rokoch poskytol poradenské služby pri viac ako 300 projektoch. Z toho vo väčšine pôsobil na strane kupujúceho a vo viac ako štvrtine na strane predávajúceho. Služby v oblasti oceňovania poskytol pri 60 transakciách.

Zo sektorového hľadiska je zameranie pomerne rôznorodé. Klientov tvoria predovšetkým zástupcovia privátneho sektora pôsobiaci najmä v priemyselných odvetviach, vo finančných službách a na spotrebiteľských trhoch, ale aj v segmentoch ako informačné technológie, telekomunikácie či energetika. Slovenský tím zároveň spolupracoval aj na viac ako 50 medzinárodných transakciách v rámci globálnej siete KPMG.

„Medzi našich klientov patria veľké medzinárodné korporácie, finanční investori, ale aj malé a stredné lokálne podniky. Náš tím v minulosti poskytol poradenstvo aj pri predaji spoločnosti v hodnote 2,6 miliardy eur v sektore energetiky. Ide pritom o najväčšiu transakciu, aká bola vôbec na Slovensku doteraz zrealizovaná,“ uviedol Stanislav Šumský, partner zodpovedný za transakčné poradenstvo, KPMG na Slovensku.

Príklady významných projektov ukončených v uplynulých mesiacoch:

Predaj spoločnosti Ryba Košice skupine Tauris
KPMG pôsobilo ako finančný poradca na strane predávajúcich pri predaji majoritného podielu v Ryba Košice a Calmar skupine Tauris. KPMG zabezpečilo konkurenčný, no zároveň diskrétny, predajný proces a sprevádzalo vlastníkov pri každom kroku transakcie. Zabezpečenie a riadenie efektívnej spolupráce, transakčných očakávaní a negociačného procesu viedlo k úspešnému uzavretiu transakcie 19. septembra 2016.


Kúpa slovinského výrobcu papierovej hygieny Paloma spoločnosťou ECO-INVESTMENT
KPMG pôsobilo ako finančný poradca na strane kupujúceho, spoločnosti ECO-INVESTMENT, pri nadobudnutí majoritného podielu v Paloma d.d., slovinskom výrobcovi papierovej hygieny. KPMG zabezpečilo komplexné poradenské služby vrátane due diligence, služieb oceňovania, asistenciu pri negociácii podmienok transakcie, ako aj koordináciu ostatných poradcov a sprevádzalo investora vo všetkých kľúčových momentoch transakcie. Kúpa bola finálne ukončená 28. decembra 2016.


Predaj UMC Corporation japonskému výrobcovi televízorov SHARP Corporation
KPMG poskytlo právne, daňové a finančné poradenstvo majiteľom skupiny Univesal Media Corporation s.r.o. (UMC) pri predaji ich 56,7-percentného podielu, ktorý prevzal japonský producent elektroniky SHARP Corporation. UMC sa venuje výrobe televízorov v závodoch v Poľsku a na Slovensku a predaju a distribúcii televízorov po celej Európe. Spoločnosť je vo vlastníctve rodiny Khablievovcov, ktorá si ponecháva menšinový podiel. Transakcia bola uzavretá 22. februára 2017.


Predaj c2i kórejskému konglomerátu LG Hausys
KPMG pôsobilo ako vedúci transakčný poradca vlastníka spoločnosti c2i pri predaji majoritného podielu kórejskému konglomerátu LG Hausys. Firmu c2i založil Patrick Hessel v Dunajskej Strede a patrí medzi popredných výrobcov komponentov na báze karbónových vlákien pre automobilový a letecký priemysel v Európe. KPMG sprevádzalo vlastníka pri kľúčových krokoch transakcie, ktorá bola úspešne uzavretá 28. marca 2017.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.