Japonský výrobca televízorov SHARP úspešne prevzal UMC

Japonský výrobca televízorov SHARP úspešne prevzal UMC

KPMG Transakčné poradenstvo pôsobilo ako exkluzívny finančný poradca na strane predávajúcich.

1000
Marc Leubner

Associate Partner, Head of Deal Advisory

KPMG in Slovakia

E-mail
Transakčné poradenstvo

KPMG Transakčné poradenstvo pôsobilo ako exkluzívny finančný poradca na strane predávajúcich v súvislosti s predajom úspešného výrobcu a distributéra televízorov Skytec UMC, ktorý je materskou spoločnosťou Universal Media Corporation /Slovakia/ s.r.o., UMC Poland Sp. z o.o. a ich dcérskych firiem, poprednému japonskému výrobcovi spotrebnej elektroniky SHARP Corporation.

V súvislosti s touto transakciou KPMG poskytlo aj komplexné daňové a právne poradenstvo. Zabezpečenie a riadenie efektívnej spolupráce, transakčných očakávaní a negociačného procesu viedlo k úspešnému uzavretiu transakcie 22. februára 2017.

 

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte:

KPMG Slovensko spol. s r.o.
Beata Dubeňová
Marketing and Communication Manager
+421 915 758 925
bdubenova@kpmg.sk


Informácia o KPMG:
KPMG je globálna sieť firiem poskytujúcich profesionálne služby v oblasti auditu, daní a poradenstva. Pôsobíme v 152 krajinách a naše členské firmy na celom svete zamestnávajú vyše 189 000 ľudí. Nezávislí členovia siete KPMG sú pridružení ku KPMG International Cooperative (“KPMG International”), švajčiarskej právnickej osobe. Každý člen KPMG je právne nezávislá a samostatná osoba a takým spôsobom aj vystupuje.

Spoločnosť KPMG Slovensko je nezávislým členom medzinárodnej siete KPMG a na Slovensku pôsobí od roku 1991. V súčasnosti zamestnáva viac ako 300 ľudí a má 11 partnerov. Je poprednou audítorskou a poradenskou spoločnosťou. Poskytuje širokú škálu audítorských, daňových, právnych a poradenských služieb mnohým domácim i zahraničným spoločnostiam a asistuje pri významných transakciách vo väčšine hospodárskych odvetví
 

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.