ECO-INVESTMENT nadobudol spoločnosť Paloma

ECO-INVESTMENT nadobudol spoločnosť Paloma

KPMG pôsobilo ako finančný poradca pre skupinu ECO-INVESTMENT pri nadobudnutí majoritného podielu v slovinskej spoločnosti Paloma d.d., výrobcu produktov papierovej hygieny.

1000
Marc Leubner

Associate Partner, Head of Deal Advisory

KPMG in Slovakia

E-mail
ECO-INVESTMENT nadobudol spoločnosť Paloma

KPMG pôsobilo ako finančný poradca pre skupinu ECO-INVESTMENT pri nadobudnutí majoritného podielu v slovinskej spoločnosti Paloma d.d., výrobcu produktov papierovej hygieny. V súvislosti s touto kúpou KPMG zabezpečilo komplexné poradenské služby vrátane due diligence, služieb oceňovania, asistenciu pri negociácii podmienok transakcie, ako aj koordináciu ostatných poradcov a sprevádzalo investora vo všetkých kľúčových momentoch transakcie. Zabezpečenie a riadenie efektívnej spolupráce, transakčných očakávaní a negociačného procesu viedlo k úspešnému uzavretiu transakcie 28. decembra 2016.

Detaily transakcie

Paloma d.d. je slovinskou spoločnosťou s viac ako 140-ročnou históriou výroby a predaja produktov papierovej hygieny a je lídrom na trhoch juhovýchodnej Európy. Spoločnosť zamestnáva približne 700 zamestnancov, ročne vyprodukuje viac ako 68 000 ton produktov a dosahuje tržby 85 mil. EUR (2015). Výrazná väčšina produkcie je určená na export do krajín juhovýchodnej a západnej Európy. Väčšinovým vlastníkom Paloma bol až do uskutočnenia transakcie štát.

Akvizícia 57,2 % akcií Paloma d.d. prebehla formou upísania nových akcií v hodnote 18.2 mil. EUR. V súlade so slovinskou legislatívou, predložil investor povinnú ponuku na odkúpenie zostávajúcich akcií spoločnosti a v súčasnosti je vlastníkom už 99.64% akcií spoločnosti Paloma. Výnos z upísaných nových akcií bude použitý na investície do výrobných zariadení, modernizácie výrobných postupov, zlepšenia pracovného prostredia a energetickej efektívnosti výroby, ktoré spravia z Palomy moderné výrobné stredisko v regióne.

Investor, spoločnosť ECO-INVESTMENT, je súčasťou skupiny, kde patrí aj jeden z najväčších výrobcov papierovej hygieny v regióne strednej a východnej Európy, spoločnosť SHP Group so sídlom v SR. Vo svojich štyroch výrobných závodoch na Slovensku, Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine vyprodukuje ročne 100 000 ton produktov a dosahuje ročné tržby viac ako 120 mil. EUR. Od vhodnej kooperácie medzi SHP Group a Paloma investor očakáva dosiahnutie synergií, ktoré umožnia obom spoločnostiam plnohodnotne konkurovať najväčším medzinárodným korporáciám v odvetví ako sú SCA alebo Metsä Tissue.

O KPMG Transakčnom poradenstve

Transakčné poradenstvo, súčasť KPMG International Cooperative (”KPMG”), bolo na základe prieskumu Thomson Reuters SCD za rok 2016 vyhlásené za lídra v M&A poradenstve celosvetovo, v Európe ako aj v regióne strednej a východnej Európy z hľadiska počtu realizovaných transakcií v segmente stredne veľkých transakcií. Taktiež na Slovensku sa KPMG radí medzi popredných M&A poradcov

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.