Aj tento rok sa KPMG na Slovensku stalo odborným partnerom Ceny FéliX Business Award, ktorá sa udeľuje inšpiratívnym firmám, organizáciám, samosprávam či konkrétnym aktivitám, ktoré prispievajú k prosperite a spoločenskej zodpovednosti Slovenska. Vyhlasovateľmi ceny sú Slovenská sporiteľňa a magazín Index. 

Ocenenie môžu získať firmy, živnostníci, samosprávy, neziskové organizácie a sociálne podniky, ktoré svojím prístupom menia našu krajinu k lepšiemu. Ako odborný garant sa bude spoločnosť KPMG podieľať na príprave férových a transparentných kritériách posudzovania nominovaných firiem.

O víťazoch v piatich kategóriách rozhodne odborná porota tvorená renomovanými osobnosťami zo spoločenského a podnikateľského prostredia na Slovensku. Víťazi jednotlivých kategórií budú vyhlásení počas slávnostného večera.

Spoločnosť KPMG zároveň už druhým rokom udelí aj cenu Responsible Business Award jednej zo spoločností, ktorá je príkladom udržateľného rastu, a ktorej hnacou silou je nielen finančný úspech, ale aj záväzok voči spoločnosti. Laureátom historicky prvej ceny za zodpovedné podnikanie sa stala spoločnosť Gevorkyan.

Viac informácií o Cene FéliX Business Award a jej priebehu či kritériách nájdete na webových stránkach ceny.