• 1000

KPMG pôsobilo ako poradca kupujúceho a úspešne radilo významnej slovenskej priemyselnej skupine Heneken pri ich vstupe do výroby hliníkového granulátu na africkom kontinente.

Detaily transakcie

Heneken Group

Skupina Heneken bola založená v roku 2007. Svoje pôsobenie začínala ako obchodník s hliníkom a inými neželeznými kovmi. V súčasnosti prevádzkuje sklady v holandskom Rotterdame, slovinskom Koperi, tureckom Istanbule, americkom Baltimore, českom Brne a na Slovensku v Senci.

V roku 2017 Heneken kúpil v Spišských Vlachoch prevádzku na recykláciu šrotu - hliníkových diskov z áut a použitých plechoviek. V roku 2019 nasledoval košický podnik na recykláciu zinku a v roku 2020 spoločnosť Laná zo Žiaru nad Hronom zameranú na výrobu hliníkových lán a drôtov pre energetický priemysel. V roku 2023 spustil Heneken výrobu sekundárneho hliníka v Tureckom Izmire.

„Je to prirodzený krok, ktorý zapadá do našej stratégie pri snahe dodávať našim obchodným partnerom široké portfólio produktov v čo najvyššej kvalite. Ostávame verní metalurgii. Naším cieľom je naďalej prehlbovať znalosti a expertízu v tomto sektore," uviedol CEO spoločnosti Michal Hudoba.

GfE-MIR Alloys & Minerals

GfE-MIR Alloys & Minerals je juhoafrická výrobná spoločnosť zameraná na výrobu sekundárneho hliníka vo forme hliníkového granulátu, ďalej na výrobu mangánu a kremíka. Spoločnosť zamestnáva 175 zamestnancov. Medzi významných zákazníkov spoločnosti patrí napríklad Arcelor Mittal.

Úloha KPMG

KPMG na Slovensku poskytlo transakčné poradenstvo na strane kupujúcich. V spolupráci s KPMG v Juhoafrickej republike poskytlo KPMG na Slovensku akvizičné M&A poradenstvo spolu s finančným, daňovým a právnym due diligence. Na transakcii sa okrem KPMG spolupodieľali slovenská právnická kancelária UGB a juhoafrická kancelária Adams&Adams.