• 1000

KPMG pôsobilo ako výhradný poradca majiteľom spoločnosti Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. („CIO“ alebo „Spoločnosť“) pri úspešnom predaji väčšinového podielu spoločnosti MM Revital, a.s.

Detaily transakcie

Certifikačný a inšpekčný orgán SR

Certifikačný a inšpekčný orgán SR je slovenská spoločnosť, ktorá poskytuje regulované inšpekčné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V svojom portfóliu má viac ako 800 klientov od malých a stredných podnikov po korporáty, najmä z prostredia distribúcie energií, priemyselnej výroby a stavebníctva.

MM Revital

MM Revital je slovenská firma poskytujúca široké spektrum služieb v oblasti ochrany životného prostredia. Zameriava sa najmä na služby prieskumu a sanácií environmentálnych záťaží. MM Revital je členom skupiny Garfin Holding, ktorá vlastní spoločnosti pôsobiace v oblasti veterných tunelov, dátové centrum, prenájmu audio-vizuálneho zariadenia a iné.

Kúpou CIO vstupuje MM Revital do nového regulovaného odvetvia. Pomôže Spoločnosti vytvoriť nové rastové príležitosti a zabezpečí jej budúci rozvoj. 

Úloha KPMG

KPMG na Slovensku poskytlo komplexné poradenstvo pre predávajúcich – transakčné poradenstvo, právne a daňové poradenstvo.