Milina Schifferdeckerová

Senior Manager

KPMG na Slovensku

Milina vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu nastúpila na Ministerstvo zahraničných vecí SR. Do KPMG prišla prvýkrát v roku 1999, odkiaľ neskôr prešla do advokátskej kancelárie. V roku 2004 získala advokátsku licenciu. Do KPMG sa Milina vrátila v roku 2018 a je odborníčkou na nehnuteľností, stavebné a správne právo, obchodné práva a M&A. Má viac ako 15 ročné skúsenosti právneho poradenstva v daných oblastiach. Pre právny tím viedla niekoľko projektov v oblasti nehnuteľností, výstavby, developmentu a M&A projektov vrátane due diligence.