KPMG pôsobilo ako poradca kupujúceho a úspešne radilo jednému z investorov, developerovi a prevádzkovateľovi nákupných centier na Slovensku s plochou viac ako 150 tisíc m2, pri akvizícii nákupného centra Optima v Košiciach.

Detaily transakcie

Atrium European Real Estate Limited

Spoločnosť Atrium European Real Estate Limited, ktorá patrí do izraelskej skupiny G City, predala nákupné centrum Optima dvom slovenským investorom so zameraním na nákupné centrá za 118 miliónov eur. Chce sa teraz sústrediť na svoje kľúčové trhy vo Varšave a Prahe.

Nákupné centrum Optima s rozlohou 47 100 m2 je jedným z najväčších nákupných centier na Slovensku. Prešlo tromi rozšíreniami a svoje tovary a služby v ňom ponúka 152 obchodov.

Akvizícia predstavuje zatiaľ najväčšiu investičnú transakciu na Slovensku v roku 2022. Investori vďaka tejto kúpe posilnili svoju pozíciu v prevádzkovaní nákupných centier v regióne strednej a východnej Európy. 

Akvizícia nákupného centra Optima je významným míľnikom pre náš biznis. Boli sme veľmi spokojní so všetkou podporou, ktorú nám náš M&A poradca KPMG na Slovensku poskytoval počas celého priebehu tejto náročnej transakcie.

Martin Koreň
dezignovaný investičný manažér

Úloha KPMG

KPMG na Slovensku poskytlo jednému z kupujúcich finančné a daňové due diligence a poradenstvo pri transakčnej dokumentácii pri akvizícii nákupného centra Optima v Košiciach.