Katarina Rolna


Katarína vyštudovala ekonomickú univerzitu v Bratislave, po ktorej sa zamestnala v jednej z najstabilnejších bánk na Slovensku. V Tatra banke si prešla oddelením rizík aj IT, aby sa nakoniec stala riaditeľkou odboru bezpečnosti. Ten zastrešuje aj oddelenie kyberbezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a riadenie kontinuity služieb.


V rozhovore s Katarínou, manažérkou bezpečnosti v Tatra banke sa dozviete:

  • čo jej pomohlo v kariére,
  • prečo je kyberbezpečnosť dôležitá pre biznis
  • prečo je pre ňu výhoda, že nie je z technického prostredia

Ako ste sa dostali ku kybernetickej bezpečnosti, čo vás priviedlo na túto dráhu?

Priviedla ma k nej Tatra banka, miesto, kde v súčasnosti pracujem. Vyštudovala som bankovníctvo, a práve v banke som sa dostala k oblasti riadenia rizík. Prešla som si zameraním na úverové riziká, IT demand management, IT prevádzku a až potom som sa dostala k bezpečnosti. Páči sa mi myšlienka bezpečnosti, ktorá nie je len o príkazoch a zákazoch, ale pomáha biznisu tak, aby bol vykonávaný bezpečne. Nebrzdí ho, naopak ho podporuje. To je to, čo ma baví rozvíjať. Rozmýšľať biznisovo v technickom prostredí.

Čo ovplyvnilo vaše kariérne začiatky?

Ovplyvnili ma šikovní, vzdelaní, múdri ľudia, s ktorými som pracovala a aj stále pracujem. Mám prirodzenú túžbu porozumieť problému a vyriešiť ho. Občas sa potrebujem sama so sebou pohádať, lebo chcem vyriešiť každý problém a to hneď 😊 Prešla som si dlhou cestou určovania si priorít.

Nebojím sa pýtať, ak niečomu nerozumiem, vďaka čomu sa stále učím a dokážem si lepšie vyskladať obrázok o oblasti, ktorú chcem zlepšiť.

Verím, že práve to prispelo k tomu, že som dostala v banke viacero nových príležitostí a mohla som sa venovať rôznym témam. Dôvera v moje schopnosti ma, samozrejme, veľmi teší, ale zároveň zaväzuje k vytrvalosti.

Kam si myslíte, že sa posunie biznis?

Bude chcieť využívať nové technológie a všetko, čo prinesie pridanú hodnotu klientovi a jeho spokojnosť

Ľudia, ktorí pôsobia v oblasti bezpečnosti, musia byť dostatočne vzdelaní a toto vzdelávanie musí byť kontinuálne. Je nevyhnuté, aby rozumeli aj novým technológiám, ktoré prichádzajú, a vedeli nastavovať bezpečnostné vrstvy tak, aby sme s nimi žili v symbióze a dokázali ciele biznisu podporiť.

Aké máte plány do budúcna?

Túto pozíciu zastávam už štyri roky. Za ten čas som sa veľa naučila, určite sa na nej cítim oveľa komfortnejšie, ako keď som začínala. Je to však široká oblasť (zastrešujem nie len kybernetickú bezpečnosť ale aj fyzickú bezpečnosť a biznis kontinuity manažment), kde rozhodne ešte stále nachádzam oblasti, ktoré chcem prebádať a zlepšiť. Mali sme celkom akčné chvíle a potešilo by ma, ak by sme mali aj pokojnejšie obdobie. Situácia vo svete tomu však nenasvedčuje.

Máme tiež rozbehnuté viaceré projekty, na ktorých dodaní mi veľmi záleží. Prispievajú k väčšej ochrane našich klientov v digitálnom priestore, ako aj k zlepšeniu poznania o tom, čo môžu urobiť, aby sa čo najlepšie chránili. Bohužiaľ, stále platí, že najslabším ohnivkom v celej reťazi je človek. 90% všetkých útokov využíva rôzne formy sociálneho inžinierstva zamerané priamo na človeka.

Aké je to byť ženou, ktorá si vybrala povolanie v bezpečnosti?

Pracujem vo firme, kde je podstatné, či chceš, vieš a ak nevieš, či máš záujem sa učiť. Nesúvisí to s pohlavím. Čo sa týka obsadenia manažérskych pozícií ženami v našej banke, tak stredný a vysoký manažment je v 60 % obsadený ženami. Na IT je to trošku menej – okolo 30 %, ale stále je to dosť. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že som vždy bola hodnotená cez to, aké mám spolu so svojimi kolegami výsledky. 

Nie sú teda predsudky voči ženám v bezpečnosti?

Myslím si, že osveta urobila veľa – aj technologické prostredie je vhodné pre ženy a teraz je minimum mužov, ktorí by sa krivým okom pozreli na ženu, či to zvládne alebo nezvládne. Moje vnútorné hodnoty sú však zamerané na vnímanie človeka ako takého, jeho hodnoty, nastavenie, znalosti a podobne.. Som rada že pracujem vo firme, ktorá má hodnoty nastavené rovnako. Je dehonestujúce, ak je žena na historicky typickej mužskej pozícii vnímaná tak, že ju získala len preto, aby si niekto splnil štatistiky, aby mal dobre nastavenú diverzitu vo firme.

Kam sa posunul biznis po pandémii?

Služby a produkty, ktoré sme si donedávna nevedeli predstaviť poskytovať klientom inak ako „papierovo“, sa digitalizujú rovnako ako aj spôsoby obsluhy klientov. To, čo sa kedysi za žiadnych okolností nedarilo robiť z domu, je zrazu možné. Prináša to, samozrejme, viaceré výhody, avšak aj viaceré nové riziká, ktorým potrebujeme čeliť.

Aké sú najväčšie výzvy pre Váš biznis v najbližších rokoch? (prípadne aj v súvislosti s konfliktom na Ukrajine)

Nastavenie bezpečnostných ochranných prvkov pri nových technológiách tak, aby ich používanie bolo bezpečné, ale aj užívateľsky príjemné.

Ďalej vedieme kontinuálny boj s raketovo rastúcimi útokmi na klientov v rôznych formách sociálneho inžinierstva. Nikdy v histórii sme neboli zaplavení takým množstvom podvodným stránok, volaní alebo sms správ. Nové technológie prinášajú aj sofistikovanejšie formy útokov napr. tzv deepfake, vďaka ktorému je možné napodobniť hlas, tvár alebo konanie konkrétnych osôb s cieľom vás oklamať. Čiže výraz - verím iba tomu, čo naozaj vidím a počujem, v budúcnosti nemusí byť úplne pravdivý.

No a v neposlednom rade pandémia, stále prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine, rastúce ceny energií predstavujú nové výzvy na prijatie takých opatrení, aby sme vedeli zabezpečiť dostupnosť našich služieb pre klientov aj v situáciách, ktoré sme si v minulosti vôbec nevedeli predstaviť.

Ako rada trávite voľný čas?

Bývam mimo Bratislavy a často dostávam otázku, či ma ešte stále „baví“ to cestovanie. Baví. Pre mňa je relax už len to, že opustím Bratislavu a prídem do iného prostredia. Zeleň, Malé Karpaty, vinice – to všetko sú výhody, ktoré stále prevažujú nad strasťami cestovania. Využívam to na behanie, prechádzky so psom alebo len čítanie knihy na záhrade.

Darí sa vám teda skĺbiť prácu a osobný život?

To, že sa viem realizovať v práci, je veľa o zázemí. Neviem si predstaviť byť na tejto stoličke bez podpory rodiny. Work life balance je tiež vo veľkej miere taký, aký si ho nastavíte a udržiavate. V mojom kalendári nájdete nielen pracovné stretnutia, ale aj aktivity, pri ktorých si „vyvetrám hlavu“ a tie naozaj ruším len vo veľmi výnimočných prípadoch.

Fakt je ten, že s balansom je to v tejto oblasti ťažké, väčšina problémov sa udeje večer, v piatok poobede alebo cez víkend. Moji kolegovia sú však ľudsky aj expertne veľkí profesionáli, sme kolektív naladený na rovnakú vlnovú dĺžku , takže nikto v tom nie je sám a vieme si navzájom pomôcť.