V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Blíži sa účinnosť opatrení o zvýšených sumách stravného a kilometrovného

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zvyšuje sumy stravného a sumy základných náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách. V nasledujúcom článku Vám prinášame krátky prehľad zmien od 1. mája 2022. 

Čítať viac

Môže vzniknúť prevádzkareň na účely DPH z dôvodu využívania zdrojov dcérskej spoločnosti?

Súdny dvor EÚ sa zaoberal otázkou, či spoločnosť so sídlom v jednom členskom štáte má prevádzkareň v inom členskom štáte z dôvodu, že v ňom má dcérsku spoločnosť, ktorá jej poskytuje ľudské zdroje a technické prostriedky na základe zmlúv o poskytovaní služieb o.i. v oblasti marketingu, reklamy a legislatívnej regulácie.

Čítať viac

Stručný prehľad zmien vyplývajúcich z novely zákona o sociálnom poistení

Novelou zákona sa okrem iného ruší ročné zúčtovanie preddavkov na sociálne poistenie

Čítať viac

Novela Obchodného zákonníka prinesie zmeny týkajúce sa prevodu väčšinového obchodného podielu

Novelou zákona sa mení najmä moment nadobudnutia účinkov prevodu väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Čítať viac