KPMG na Slovensku pôsobilo ako poradca na strane kupujúceho a úspešne radilo poprednému priemyselnému distribútorovi produktov, služieb a riešení pre výrobu a údržbu Descours & Cabaud Slovakia, s.r.o. pri kúpe 100-percentného podielu v spoločnosti Hypress East Europe.

Detaily transakcie

Hypress East Europe

Hypress East Europe sídli v Českej republike a zameriava sa na veľkoobchod s hydraulickými komponentmi, predovšetkým na oblasť „fluid connectors“. Od svojho vzniku v roku 2008 si vybudovala stabilnú pozíciu na českom trhu a v súčasnosti poskytuje svoje služby širokej škále klientov. 

Descours & Cabaud Slovakia

Descours & Cabaud Slovakia je súčasťou francúzskej nadnárodnej skupiny Descours & Cabaud Group, ktorá sa špecializuje na profesionálne technické dodávky pre priemysel a stavebníctvo. Ako popredný B2B distribútor pre priemysel na Slovensku a v Českej republike, spoločnosť zásobuje službami a produktami súvisiacimi s priemyselnou údržbou a osobnými ochrannými prostriedkami výrobné spoločnosti, živnostníkov, poskytovateľov služieb a podniky verejnej správy. Skupina Descours & Cabaud Group aktívne pôsobí v 14 krajinách sveta a jej obrat v roku 2020 dosiahol 3,8 miliardy eur. 

Investíciou do Hypress East Europe spoločnosť Descours & Cabaud posilnila svoju pozíciu na českom trhu a rozšírila svoje pôsobenie v segmente hydrauliky. Táto akvizícia zároveň predstavuje štvrtú kúpu, ktorú spoločnosť realizovala v regióne strednej a východnej Európy v uplynulých 3 rokoch. 

Akvizícia Hypress East Europe je ďalším dôležitým pilierom rozvoja našich aktivít s cieľom poskytnúť zákazníkom v regióne strednej Európy odborné znalosti, služby a riešenia v oblasti údržby a servisu (MRO) v správnom čase a správnym spôsobom.

Adrián Šramko
Country Manager
DEXIS Česká a Slovenská republika

Úloha KPMG

KPMG poskytlo Descours & Cabaud Slovakia kompletné poradenstvo pri kúpe spoločnosti, ktoré pokrývalo finančné, daňové a právne due diligence, podnikové financie, prípravu kúpnej zmluvy a podporu pri vyjednávaní. Naši odborníci asistovali manažmentu klienta počas celého rozhodovacieho procesu, čo vyvrcholilo úspešným uzavretím transakcie v januári 2022.