V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Nový Metodický pokyn k stravovaniu zamestnancov a plánovanému zvýšeniu súm stravného

Finančné riaditeľstvo vydalo metodický pokyn, ktorý detailne popisuje jednotlivé formy zabezpečenia stravovania svojim zamestnancom. Spomína tiež plánované zvýšenie súm stravného pri služobných cestách, ktoré bude mať vplyv aj na výšku príspevku na stravovanie oslobodenú od dane a odvodov.

Čítať viac

Transferové oceňovanie v dynamicky sa meniacom prostredí

Súčasný vývoj ekonomiky má významný vplyv na fungovanie mnohých spoločností. Hlavnou témou posledných mesiacov je vysoká inflácia. Faktorov, ktoré majú vplyv na politiku transferového oceňovania spoločností je však viacero. 

Čítať viac

Zákon o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine vyšiel v Zbierke zákonov

V sobotu 26. februára 2022 vyšiel v Zbierke zákonov zákon č. 55/2022 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. 

Čítať viac

Ako preukázať uskutočnenie online reklamy?

Daňová uznateľnosť nákladov na reklamu býva často predmetom skúmania správcu dane. Zároveň súčasná doba online reklamy prináša v tejto oblasti nové výzvy. 

Čítať viac

Európska komisia navrhla opatrenia v boji proti zneužívaniu prázdnych „schránkových“ spoločností

Európska komisia zverejnila návrh smernice Unshell, ktorá určuje pravidlá zamerané na boj proti zneužívaniu schránkových spoločností na daňové účely. Cieľom iniciatívy je zabrániť využívať daňové výhody spoločnostiam, ktoré nevykonávajú žiadnu (alebo len minimálnu) hospodársku činnosť.

Čítať viac

Predĺženie termínov k prideleniu a zverejneniu indexu daňovej spoľahlivosti

22. februára 2022 vyšla v Zbierke zákonov novela zákona o finančnej kontrole a audite, ktorou sa upravuje zákon o správe daní (daňový poriadok). Pozmeňovací návrh prináša v aktualizovanom znení zmenu termínov na oznámenie indexu daňovej spoľahlivosti.

Čítať viac

Pravidlá podkapitalizácie čaká zmena

Ministerstvo financií zverejnilo predbežnú informáciu k novele zákona o dani z príjmov, ktorou sa implementuje pravidlo o obmedzení zahrnutia úrokov zo Smernice ATAD 1. Nové pravidlo bude upravovať pravidlá daňovej uznateľnosti tzv. prevyšujúcich úrokových nákladov, t.j úrokových nákladov prevyšujúcich úrokové príjmy bez ohľadu na to či plynú od závislých osôb.

Čítať viac