V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

5 vecí, ktoré potrebujete vedieť o odpočte výdavkov na investície

Novelou zákona o dani z príjmov sa zaviedol nový inštitút na podporu investícií s vyššou pridanou hodnotou, t. j. produktívnych investícií s previazaním na priemysel 4.0. Pripravili sme pre vás odpovede na päť základných otázok, ktoré zaujímajú našich klientov.

Čítajte viac

Môže pokuta za nedovolené parkovanie podliehať DPH?

Touto otázkou sa zaoberal Súdny dvor EÚ (SDEÚ) v rozsudku C-90/20 Apcoa Parking Danmark. Dánska spoločnosť prevádzkovala parkoviská, na ktorých okrem parkovného vyberala aj tzv. kontrolné poplatky...

Čítajte viac

Vývoj právnych predpisov EÚ v oblasti sociálneho poistenia

Pandemická situácia sa v mnohých krajinách opäť zhoršuje. Téma práce z domu je čoraz aktuálnejšia. Zložitosť a administratívna záťaž sa zvyšujú. Cezhraničná mobilita zamestnancov môže viesť k nedodržiavaniu právnych predpisov. Ich dodržanie je však komplikované aj z dôvodu odlišných interpretácií niektorých štátov.

Čítajte viac

V skratke: Ústavný súd rozhodol o pozastavení zmeny Zákonníka práce

Dňa 15. decembra 2021 pozastavil Ústavný súd SR platnosť ustanovenia Zákonníka práce, ktoré zaviedlo nový výpovedný dôvod z pracovného pomeru. Právna úprava sa vzťahovala na možnosť prepustenia zamestnanca pre vek.

Čítajte viac

Finančná správa zverejnila vzor Oznámenia o reverznom hybridnom subjekte

Zákon o dani z príjmov spolu s pravidlami pre reverzný hybridný subjekt zavádza aj novú oznamovaciu povinnosť pre nerezidentov.

Čítajte viac

Verejný index daňovej spoľahlivosti

Dňa 30. decembra 2021 boli v Zbierke zákonov zverejnené kritériá, podľa ktorých sa bude posudzovať spoľahlivosť daňových subjektov. Očakáva sa, že nový nástroj na hodnotenie daňovníkov zvýši motiváciu v konaní voči finančnej správe – výsledok plnenia daňových povinností sa stáva verejne dostupným.

Čítajte viac

Zápis do registra partnerov verejného sektora pri čerpaní príspevkov z Prvej pomoci

Od januára 2022 dochádza k úprave podmienok čerpania Prvej pomoci vznikom povinnosti zapísať sa do registra partnerov verejného sektora pri presiahnutí predpísaných limitov čerpania. 

Čítajte viac