S príchodom vakcíny proti Covid-19 sa očakáva väčšia stabilita na trhu a v priemysle.

  • Aké sú teraz vyhliadky pre sektor maloobchodu? 
  • Aké možnosti sa podľa výkonných riaditeľov otvárajú pre ich spoločnosti? 
  • Očakávajú návrat do normálu? 

Globálny prieskum 2021 KPMG Consumer & Retail CEO Outlook Pulse Survey zisťoval aké sú vyhliadky na najbližšie roky.

Podnikanie sa pre mnohé spoločnosti natrvalo zmenilo. Pandémia urýchlila zmeny a transformovala podnikanie natoľko, že návrat k „normálnemu“ stavu pred pandémiou je pre maloobchod nepredstaviteľný.

Prevažná väčšina (92 %) výkonných riaditeľov v maloobchode je optimistických. Veria v dlhodobý globálny rast svojho odvetvia a deväť z desiatich riaditeľov očakáva rast svojich vlastných podnikov.

V nasledujúcom roku plánuje investovať do e-commerce alebo platforiem internetového predaja až 78 % riaditeľov v spotrebiteľskom a maloobchodnom sektore a 77 % bude svoje investície smerovať do technológií zameraných na zákazníka, medzi ktoré patria chatovacie roboty a špecializované webové stránky.

Takmer dve tretiny riaditeľov očakáva, že v budúcnosti budú komunikovať so zákazníkmi prevažne online, pričom 42 % generálnych riaditeľov zo segmentu retailu poukázalo na to, že schopnosť vytvárať efektívnu a bezproblémovú digitálnu zákaznícku skúsenosť sa počas pandémie tak zrýchlila, že mnohé spoločnosti predčili svoje plány o roky dopredu.

Vplyv pandémie urýchlil aj digitalizáciu prevádzok spoločností. V priebehu niekoľkých mesiacov boli zavedené nové modely, ktoré zlepšili efektivitu podnikania, zákaznícku skúsenosť a viedli k novým zdrojom príjmov.

Čím bolo tempo v odvetví rýchlejšie, tým sa viac objavoval u zamestnancov stres a pandémia tiež zvýraznila určité spoločenské problémy. Viac ako polovica generálnych riaditeľov preto plánuje do budúcna navýšiť personál na HR oddelení, aby tak pomohli zvýšiť komfort zamestnancov ako aj psychickú pohodu.

Riaditelia v sektore maloobchodu vnímajú aj riziká, ktoré sú s podnikaním spojené. Majú obavu o udržateľnosť svojich dodávateľských reťazcov. Ich kontinuita a stabilita bola počas pandémie rizikom číslo jeden, ktoré uviedlo 40 % generálnych riaditeľov – tesne po nich nasledovali obavy týkajúce sa prevádzkových a daňových rizík.