KPMG bolo exkluzívnym transakčným poradcom energetickej spoločnosti ZSE, a.s., pri akvizícii väčšinového podielu v spoločnosti BK, a.s., ktorá patrí medzi významných poskytovateľov technickej správy budov. Členovia vrcholového vedenia a zakladateľ firmy BK, a.s., zostávajú aj naďalej spolumajiteľmi. Cieľom ZSE pri tejto akvizícii je ďalej rozvíjať ponuku služieb na tejto platforme.

ZSE, a.s.

ZSE je súčasťou nemeckej energetickej skupiny E.ON a patrí medzi najväčších dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku. Má viac ako milión zákazníkov najmä na západnom Slovensku, kde zároveň prevádzkuje distribučnú sústavu elektriny. Ponúka tiež komplexné riešenia na využitie obnoviteľných zdrojov a technológie pre inteligentné domácnosti. 

BK, a.s.

Spoločnosť BK, a.s., s celoslovenskou pôsobnosťou, sa zameriava na technickú správu budov a je tiež aktívna v oblasti inštalačných projektov technického vybavenia budov, tak pri projektoch novej výstavby, ako aj pri rekonštrukciách. Firma zamestnáva viac ako 150 zamestnancov a jej tržby dosahujú viac ako 20 miliónov EUR.

Člen predstavenstva ZSE Juraj Krajcár: „Vstup na trh energetického manažmentu budov, prostredníctvom akvizície dobre etablovanej spoločnosti, je pre nás dôležitým míľnikom. Získavame tak silné zázemie a know-how v oblasti technického vybavenia budov a zákazníkom môžeme ponúknuť ďalšie služby a riešenia nad rámec dodávky energií. Moderné budovy s vysokou úrovňou energetickej efektívnosti sú jedným z pilierov energetických služieb budúcnosti.“

Generálny riaditeľ BK, a.s., Tomáš Káčer: „V oblasti technickej správy budov sme sa dostali medzi najlepších na trhu. Spojenie so ZSE je postupom o ďalšiu úroveň vyššie. V spolupráci so silným partnerom budeme rozširovať ponuku našich riešení s dôrazom na energetickú efektívnosť a novú decentrálnu energetiku.“

Úloha KPMG

KPMG pôsobilo ako finančný a daňový poradca pre ZSE pri akvizícii väčšinového podielu v spoločnosti BK, a.s.. KPMG poskytlo komplexné poradenské služby počas celej transakcie od vykonania due diligence, cez podporu pri oceňovaní až po asistenciu s SPA.