KPMG asistovalo celosvetovému developerovi a prevádzkovateľovi obchodných centier Unibail-Rodamco-Westfield pri predaji obchodného podielu na spoločnosti Aupark a.s., ktorá vlastní obľúbené nákupné centrum Aupark v Bratislave. Hodnota transakcie bola 450 miliónov eur, čo predstavuje doposiaľ najväčšiu akvizíciu na slovenskom realitnom trhu. Tento obchod podliehal schváleniu regulačnými orgánmi a bol uzavretý 28. mája 2021.

Wood & Company ako líder transakcie spolu so svojím joint venture partnerom Tatra Asset Management najprv získal 60-percentný obchodný podiel, pri dohodnutej celkovej cene transakcie 450 miliónov eur (pri 100 %). Zostávajúcich 40 percent sa prevedie postupne v dohodnutých častiach v rokoch 2022, 2023 a 2024. Celková kúpna cena je určená v súlade s hrubou trhovou hodnotou aktíva (Gross Market Value). V súvislosti s dopadmi aktuálnej pandémie COVID-19 poskytla spoločnosť URW trojročnú garanciu na príjmy z nájomného a participatívny úver vrátane earn-out mechanizmu.

Úloha KPMG

KPMG pôsobilo ako finančný poradca pre Unibal Rodamco Westfield počas celého procesu predaja nákupného centra Aupark v Bratislave. KPMG poskytlo komplexné poradenské služby počas celej transakcie od poradenstva v súvislosti so štruktúrou transakcie z daňového hľadiska po obhájenie hodnoty transakcie.