V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Ako Brexit ovplyvní vrátenie DPH?

Lehota na podanie žiadosti o vrátenie DPH zo Spojeného kráľovstva za rok 2020 uplynie 31. marca 2021.

Čítajte viac

Finančná pomoc na udržanie pracovných miest sa zvýšila

Od februára 2021 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Republiky („MPSVR SR“) prostredníctvom Protipandemického balíka Prvá pomoc ++ zvýšilo finančnú pomoc na udržanie pracovných miest, rozšírilo okruh žiadateľov o pomoc a aj okruh oprávnených osôb.

Čítajte viac

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa (zatiaľ) nemení

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 ostáva napriek pandemickej situácii bez zmeny a uplynie 31. marca 2021.

Čítajte viac

Spojte sa s nami

ECOFIN aktualizoval zoznam nespolupracujúcich daňových jurisdikcií

Európska únia nedávno pristúpila k zmene zoznamu krajín, ktoré sa považujú za nespolupracujúce na daňové účely. Po posúdení príslušných kritérií v oblasti daní predložila nový Blacklist EÚ. Zmeny sa dotkli dvoch jurisdikcií.

Čítajte viac

Služby poskytované pobočke ústredím, ktoré je členom DPH skupiny, sú predmetom DPH

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok C‑812/19 Danske Bank, v ktorom sa zaoberal uplatnením DPH pri poskytovaní služieb ústredím, ktoré je členom DPH skupiny, svojej pobočke v inom členskom štáte EÚ.

Čítajte viac