V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Prehľad zmien Zákonníka práce od 1. marca 2021

Od 1. marca 2021 nadobudne účinnosť novela Zákonník práce, ktorá okrem iného rieši otázky osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca a upravuje možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Čítajte viac

Sociálne zabezpečenie v zmysle novej Dohody o Brexite

Európska únia (EÚ) a Spojené kráľovstvo (UK) sa zhodli na Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a UK, ktorá ovplyvňuje aj koordináciu sociálneho zabezpečenia tzv. mobilných zamestnancov a ochranu ich práv.

Čítajte viac

Blíži sa účinnosť balíčka zmien DPH pre e-commerce

1. júla 2021 nadobudnú účinnosť ustanovenia novely zákona o DPH, ktoré sa týkajú cezhraničného elektronického obchodovania. Sú transpozíciou smerníc EÚ prinášajúcich tzv. balíček zmien v oblasti DPH pre e-commerce, ktoré sa budú uplatňovať v celej Európskej únii.

Čítajte viac

Spojte sa s nami

Brexit: Koniec prechodného obdobia a online nakupovanie

Pandémia koronavírusu sa prejavila aj v rastúcom záujme o online nakupovanie, stále viac spotrebiteľov si tovar objednáva prostredníctvom zahraničných internetových obchodov. Vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ a koniec prechodného obdobia sa stretávame aj otázkami kupujúcich ohľadom vplyvu brexitu na ich online nákupy. Napríklad, či majú prejsť na nemeckú verziu predajnej online platformy, ak v minulosti používali jej britskú verziu.

Čítajte viac

Poskytnutie vozidla na súkromné účely a DPH

Poskytujete zamestnancom vozidlá na súkromné účely na obdobie presahujúce 30 dní? Platia zamestnanci za toto použitie (aj v podobe zrážky zo mzdy)? Majú zamestnanci bydlisko alebo sa obvykle zdržiavajú v inom členskom štáte EÚ ako je sídlo zamestnávateľa?

Čítajte viac

Dočasné uplatnenie nulovej sadzby DPH na vybrané osobné ochranné prostriedky

V období od 12. februára 2021 do 30. apríla 2021 sa na dovoz týchto tovarov z tretích krajín, nadobudnutie z iného členského štátu EÚ, ako aj dodanie v SR uplatní nulová sadzba DPH.

Čítajte viac