Spoločnosť Heneken kúpila slovenského výrobcu hliníkových vodičov Laná a.s.

Spoločnosť Heneken kúpila Laná a.s.

KPMG pôsobilo ako M&A poradca spoločnosti Heneken pri akvizícii 100-% podielu v spoločnosti Laná a.s..

1000
Marc Leubner

Associate Partner, Head of Deal Advisory

KPMG in Slovakia

E-mail
Transakcia Spoločnosť Heneken kúpila  Laná a.s.

KPMG bolo  transakčným poradcom na strane kupujúceho a úspešne dopomohlo spoločnosti Heneken zrealizovať strategickú akvizíciu slovenskej firmy Laná a.s., čím sa stala absolútnym vlastníkom. Konečné uzavretie transakcie sa očakáva v prvom, najneskôr druhom štvrťroku 2021. Popri závodoch na spracovanie hliníka a zinku, Heneken touto akvizíciou vstupuje do produktovej sféry s vyššou pridanou hodnotou.

Heneken pôsobí na slovenskom trhu od roku 2007 a patrí medzi kľúčových predajcov neželezných kovov a zároveň je významným slovenským exportérom. Do skupiny Heneken okrem troch výrobných závodov na Slovensku patria aj zahraničné obchodné zastúpenia v Turecku a Srbsku. S viac ako 200 zamestnancami sa ročné kumulatívne tržby skupiny Heneken blížia 150 miliónom eur.

Michal Hudoba, CEO spoločnosti Heneken:
„Pre produkciu spoločnosti Laná vidím vysoký potenciál odbytu nielen na trhoch strednej a východnej Európy, ale napríklad aj v Strednej Ázii. Disponujeme modernými technológiami a skúsenou pracovnou silou. Náš 20-členný obchodný tím v Bratislave je pripravený potenciál tejto spoločnosti naplno využiť.

Laná a.s.  pôsobí na slovenskom trhu viac ako 50 rokov a špecializuje sa na výrobu nadzemných vodičov. Spoločnosť svoju činnosť vykonáva v hliníkovom klastri v Žiari nad Hronom. V portfóliu má produkciu ťahaných hliníkových drôtov, elektrovodných lán a hliníkových bezšvových rúr. Hlavnými zákazníkmi spoločnosti sú predovšetkým národné prenosové sústavy a distribučné spoločnosti v strednej Európe.  

Úloha KPMG

KPMG pôsobilo ako M&A poradca spoločnosti Heneken pri akvizícii 100-% podielu v spoločnosti Laná a.s.. KPMG poskytovalo komplexné poradenské služby počas celej transakcie od asistencie pri príprave ponuky, vykonania finančného a daňového due diligence,  asistencie pri príprave zmluvnej dokumentácie a podpore pri  rokovaniach.  KPMG poskytne podporu aj pri uzatvorení transakcie.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., a Slovak limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.