V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

V novembri nadobúda účinnosť novela, ktorá transponuje piatu AML smernicu

Piata AML smernica prináša najmä opatrenia na zvýšenie transparentnosti skutočného vlastníctva, rozširuje okruh povinných osôb aj o poskytovateľov služieb spojených s virtuálnymi menami, posilňuje pravidlá pre posúdenie a zvýšenú starostlivosť povinných osôb pri klientoch z vysokorizikových tretích krajín a rieši riziká spojené s anonymnými predplatenými nástrojmi.

Čítajte viac

Súdny dvor EÚ rozhodol v slovenskom DPH prípade

Súdny dvor EÚ vydal uznesenie vo veci C‑621/19 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky proti Weindel Logistik Service SR spol. s r.o., v ktorom sa zaoberal možnosťou uplatniť odpočítanie dovoznej DPH dovozcom, ktorý sa nestáva vlastníkom dovážaného tovaru.

Čítajte viac

Úpravy transferových cien môžu viesť k daňovým rizikám

Mestský súd v Prahe potvrdil postup správcu dane, ktorý preklasifikoval marketingové služby zmluvne poskytované do zahraničia na protihodnotu prijatú od tretej osoby. Tá má vstupovať do základu dane lokálnych predajov tovaru a podliehať českej DPH.

Čítajte viac

Zoznam krajín nespolupracujúcich v oblasti daní bol znovu zmenený

ECOFIN prijal znovu upravený zoznam krajín nespolupracujúcich v oblasti daní, tzv. EÚ Blacklist. Ministri financií EÚ sa rozhodli pridať do zoznamu dve nové jurisdikcie a zároveň boli dve krajiny zo zoznamu odstránené.

Čítajte viac

Súdny dvor EÚ rozhodol o odpočítaní DPH z prác na rozšírení verejnej komunikácie vykonaných bezodplatne v prospech obce

Súdny dvor Európskej únie („SDEÚ“) vydal 16. septembra 2020 rozsudok vo veci C-528/19 „Mitteldeutsche Hartstein Industrie AG“, v ktorom sa zaoberal otázkami, či možno uplatniť odpočítanie DPH zo stavebných prác na verejnej komunikácii vykonaných v prospech obce, a či rozšírenie verejnej komunikácie uskutočnené bezodplatne v prospech obce predstavuje dodanie tovaru za protihodnotu.

Čítajte viac