V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Nové povinnosti pre online sprostredkovateľské služby

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (ďalej len „nariadenie“) nadobudlo účinnosť dňa 12. júla 2020. Prinášame vám najvýznamnejšie zmeny a povinnosti pre poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb (ďalej len „poskytovateľ“), ktoré prináša uplatňovanie nariadenia.

Čítajte viac

Hlavné zmeny v novele zákona o dani z príjmov, ktoré prešli prvým čítaním

Na septembrovej schôdzi NR SR bol v prvom čítaní prerokovaný vládny návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý okrem iného zavádza uplatňovanie pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti tzv. CFC pravidlá aj na fyzické osoby.

Čítajte viac

Zverejnili termín na podanie daňového priznania

Vláda schválila novelu zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, tzv. „Lex Corona“. Cieľom novely zákona je skončenie obdobia pandémie pre účely aplikácie konkrétnych finančných opatrení. Novelu ešte musí schváliť parlament.

Čítajte viac

Spojte sa s nami

Dotáciu na nájomné už môžu získať aj podniky v ťažkostiach

Ministerstvo hospodárstva SR rozšírilo okruh subjektov, ktoré môžu získať dotáciu na nájomné.

Čítajte viac

Hlavné zmeny v zákone o účtovníctve a Obchodnom zákonníku vyplývajúce z podnikateľského kilečka

„Podnikateľské kilečko” prinieslo zmeny viacerých zákonov. Naši odborníci na účtovné poradenstvo sa zamerali na úpravy týkajúce sa zvýšenia veľkostných kritérií pre audit účtovnej závierky a zjednodušenie zvýšenia základného imania z vlastných zdrojov.

Čítajte viac