Pandémia významne zvýšila neistotu na trhu s nehnuteľnosťami. Ak chcú investori uspieť, mali by pozorne sledovať správanie trhu a promptne reagovať na zmeny.

Na základe našich dlhoročných skúseností a monitorovania trhu, sme identifikovali 4 užitočné zistenia, na ktoré by investori nemali zabúdať.

Spojte sa s nami

1. Vývoj cien nehnuteľností je neistý

Ceny nehnuteľností celkovo rástli, no vidíme prvé náznaky možnej zmeny tohto trendu. Aj napriek zvýšenej neistote na trhu a zhoršujúcim sa prognózam naprieč všetkými odvetviami ekonomiky, ceny nehnuteľností zaznamenali kvartálny nárast vo výške 3,6 %. Medziročná miera rastu dosiahla najvyššiu úroveň od roku 2008, a to 11,2 %. Rast cien nehnuteľností za prvý kvartál bol v Európskej únii na úrovni 5 %. Tieto cenové dáta sú najmä zo strany ponuky. Na druhej strane je dôležité dodať, že realizačné ceny kvartálne narástli iba o 0, 5 %, čo môže byť predzvesťou meniaceho sa trendu cien nehnuteľností. Rozdiel medzi nárastom cien a realizačnými cenami môže taktiež znamenať, že strana predávajúcich si necháva väčší priestor pre zjednávanie ceny. Investori by mali byť obozretní a zvýšiť svoju pozornosť, lebo trend sa môže rýchlo zmeniť.

2. Rozdiely medzi krajinami vytvárajú investičnú príležitosť

Pandémia neobišla ani globálny trh a investície do nehnuteľností klesli v prvej polovici roka o 29 %. Najlepšie zvláda pandémiu región EMEA, ktorý v prvej polovici 2020 zaznamenal pokles investícií o 13 %. Krajiny, ktoré pandémiu zvládli najlepšie, sa vyznačujú vysokou transparentnosťou trhu a silnou bázou domáceho kapitálu. Medzi úspešné krajiny možno radiť Nemecko, Japonsko a Južnú Kóreu. Všetky hlavné globálne REIT utrpeli počas prvých šiestich mesiacov straty. Dno dosiahli v marci a aj napriek tomu, že ich trend sa zmenil na rastúci, celkové priemerné výnosy poklesli o 24 %. Rozdiely na lokálnych trhoch môžu vytvárať zaujímavé investičné príležitosti. Napriek tomu treba pri investíciách dbať na dôkladnú due diligence.

3. Sledujte sektorové odlišnosti počas pandémie

Aj napriek celkovému rastu cien nehnuteľností mala pandémia na niektoré typy nehnuteľností negatívny vplyv. Dôvodom je znížený dopyt po týchto nehnuteľnostiach. Najhoršie dopadli predajné priestory s poklesom dopytu až o 40 % a kancelárske priestory s poklesom o 25 %. Súčasne sa dopyt po dátových centrách zvýšil o 30 %. Tento nárast je spôsobený snahou firiem informatizovať časti svojich operácií. Investori by nemali podceniť súčasný vývoj pri rozhodnutiach do akých typov nehnuteľností investovať.

4. Priority developerských projektov sa zmenili

So zmenami každodenného fungovania organizácií a ich potrieb sa menia aj priority pri nových developerských projektoch. Najväčšie zmeny sa týkajú vybavenia kancelárskych priestorov. Väčší dôraz sa kladie na integráciu internetu vecí (IoT), bezdotykové riešenia a kvalitu vzduchovej infraštruktúry. Firmy so snahou udržať si čo najviac zamestnancov v práci reagujú na pandémiu zníženým dopytom po otvorených kancelárskych priestoroch. Investori by mali zohľadniť aj túto skutočnosť pri rozhodovaní sa medzi investičnými príležitosťami.

Zdroje dát: NBS, štatistický úrad, Štúdie KPMG