Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 198/2020 Z. z. z 9. júla 2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. V zbierke listín bol vyhlásený 21. júla 2020. Tento zákon je v praxi nazývaný aj „Sulíkovo kilečko“ alebo „Podnikateľské kilečko“ (ide o viac ako sto opatrení). V dôvodovej správe sa uvádza, že návrh zákona obsahuje opatrenia administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.

Týmto zákonom bolo zmenených množstvo iných zákonov. Väčšina zmien nadobudla účinnosť už dňom vyhlásenia v zbierke zákonov (21. júla 2020), avšak niektoré nadobúdajú účinnosť neskôr, postupne, až do 1. januára 2023.

V týchto Aktualitách sa venujeme zmenám v dvoch zákonoch:

  • v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ZoÚ): zvýšenie veľkostných kritérií pre audit účtovnej závierky (pripomíname, že veľkostné kritériá sa zvyšovali aj k 1. januáru 2020),
  • v Obchodnom zákonníku (OZ): zjednodušenie zvýšenia základného imania z vlastných zdrojov.