Obsah webináru:

  • Význam cash-flow pre hospodárenie spoločnosti a jej riadenie
  • Tipy a triky pri príprave akéhokoľvek kalkulačného modelu v Exceli
  • Historický cash-flow
  • Špecifiká pri modelovaní projekcie cash-flow
  • Dôsledky COVID-19 na cash-flow model
Karol Balco

Riaditeľ, oddelenie oceňovania a finančného modelovania

KPMG na Slovensku

E-mail

Spojte sa s nami

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať