Vyplňte test a získajte praktické rady, ako zmierniť dopady COVID-19 na biznis.

Pandémia COVID-19 výrazne ovplyvnila každú oblasť podnikania – od pripravenosti dodávateľských reťazcov, cez stabilitu finančných trhov, dostupnosť pracovnej sily až po hrozbu rapídne slabnúceho spotrebiteľského dopytu.

Poradcovia z KPMG na Slovensku pripravili tri komplexné dotazníky, ktorých cieľom je zhodnotiť vašu finančnú, prevádzkovú a obchodnú pripravenosť na súčasnú koronakrízu.

Po vyplnení dotazníka vám na e-mail pošleme praktické usmernenia s konkrétnymi opatreniami, ktoré môže vaša spoločnosť v danej situácii podniknúť, aby zmiernila dopady COVID-19 na biznis. Mnohé z usmernení vám tiež pomôžu pripraviť firmu na pokrízové obdobie.

Na príprave otázok a usmernení spolupracovali kolegovia z daňového oddelenia, auditu, finančných služieb, riadenia rizík či poradenských služieb. Ide tak o komplexný materiál, ktorý bude pre vás v tejto situácii mimoriadne užitočný.

Začať test

Každá oblasť je spracovaná samostatne a je na vás, či vyplníte všetky dotazníky alebo len vybrané.

Kontakt

Rudolf Sedmina

Partner, Management Consulting

KPMG na Slovensku

E-mail

Spojte sa s nami