Počas toho, ako sa svet začne prispôsobovať novému normálu, aj malým a stredným podnikom sa začnú vynárať príležitosti, ako prosperovať v „post-korona“ svete. Kde však začať? Spísali sme pre vás 5 otázok, ktoré by ste sa mali pýtať pri nastavovaní dlhodobej stratégie vášho podniku.

1. Ako bude vyzerať môj cieľový trh po skončení pandémii? Čo sa zmení natrvalo?

Veľmi pravdepodobne sa zmení správanie spotrebiteľov. Budete tým pádom musieť investovať do nových produktov alebo marketingu, či dokonca zvážiť akvizície, aby ste posilnili svoje produktové portfólio.

Zamyslite sa aj nad svojim vlastným podnikaním. Sú niektoré časti toho, čo robíte alebo ponúkate zákazníkom, menej potrebné? Ak áno, ako rýchlo ich viete upraviť tak, aby prinášali výsledky? Do budúcna je dôležité pozerať sa nielen na to, čo robí váš podnik, ale aj ako funguje.

2. Ako vyzerá súvaha a aká je štruktúra financovania?

Vládne opatrenia a podporné programy budú bezpochyby rozhodujúce pre prežitie mnohých podnikov. Je však dôležité myslieť na dlhodobé vplyvy týchto opatrení. Najmä na to, aké zmeny budete musieť urobiť v splátkových kalendároch, mzdách, dodávateľských zmluvách a aké zmeny budú potrebné na zabezpečenie dostatočného cashflow na nasledujúce mesiace. Odklady a splátkové prázdniny nie sú natrvalo a ak nie sú správne naplánované, môžu spôsobiť ďalšie starosti.

Je možné, že tiež nastal čas prehodnotiť niektoré z vašich pracovných vzťahov – napríklad s investormi alebo inými zainteresovanými stranami. V tejto oblasti potrebujete podporu, na ktorú sa môžete v budúcnosti spoľahnúť. Podobne, súčasná situácia prinútila mnohé malé a stredné podniky zvážiť, do akej miery je ich vedenie schopné riadiť riziká a prijímať investičné rozhodnutia.

3. Aké riziká sa objavili počas tejto krízy a ako ich môžete riešiť?

Posledné týždne overili, aké limity majú podniky a odhalili ich silné a slabé stránky ako nikdy predtým. Je nevyhnutné, aby firmy zlepšili svoju predstavu o tom, ako v budúcnosti riešiť (predovšetkým) slabé stránky. Napríklad ak je firma príliš závislá od konkrétnych jednotlivcov alebo zraniteľná na slabých miestach v dodávateľskom reťazci.

A nezabudnite premýšľať nielen vo veľkom, ale aj v detailoch a po jednotlivcoch. Porozprávajte sa so svojimi zamestnancami, aby ste zistili, čo im spôsobuje problémy a začnite premýšľať o dlhodobých riešeniach zo všetkých hľadísk. Aj keď prekonanie súčasnej krízy sa môže javiť ako víťazstvo, väčšou výhrou je úspech vášho podnikania aj v budúcnosti.

4. Čo som sa naučil o kultúre môjho podnikania?

Prispôsobili sa firemné ciele? Ako sa usmerňovali kľúčové rozhodnutia v rámci firmy? Malé a stredné podniky by mali uvažovať o tom, či je potrebné prehodnotiť ich ciele a víziu alebo či sú stále zosúladené a schopné fungovať na všetkých úrovniach podnikania.

Významnou výzvou bude udržanie angažovanosti a motivácie pri práci na diaľku. Je dôležité zabezpečiť, aby boli zamestnanci dennodenne informovaní a aby sa udržali základné činnosti, ako sú iniciatívy v oblasti zdravia, bezpečnosti a vzdelávacie programy. Sú to práve zamestnanci, ktorí „robia biznis“ a ich spokojnosť je veľmi dôležitá.

5. Z čoho pozostáva akčný plán na stanovenie priorít?

V neposlednom rade je dôležitá investícia času na premenu všetkých týchto úvah a rozhovorov na konkrétne kroky, ktoré vás pripravia na nový normál. So správnym vedením a podporou je možné vstúpiť “do boja“ silnejší a pripravenejší.

My v KPMG rozumieme vplyvom súčasnej situácie na malé a stredné podniky a snažíme sa zdieľať naše odborné rady s verejnosťou. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať - Marek Masaryk, výkonný riaditeľ na oddelení účtovných služieb.

Spojte sa s nami