Pandémia nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, zastavila výrobu áut po celom svete. Kým čínsky trh sa začína pomaly zotavovať, ten európsky sa nedávno len zastavil.

Odlišný vývoj šírenia nového koronavírusu a rozdielne reakcie európskych krajín na túto krízu odďaľujú hospodárske oživenie, a to aj napriek tomu, že v Číne sa začína hospodárstvo pomaly obnovovať. Automobilový priemysel ekonomicky oslabujú aj nedostatočné zásoby (menej ako 6 týždňov), zložité dodávateľské reťazce, obchodné napätie či klesajúci predaj.

Prvé vyhliadky na reštart

KPMG Automotive Institute predpokladá, že globálny reštart automobilového priemyslu možno očakávať najskôr v treťom štvrťroku 2020.

Koronakríza je celosvetový automobilový problém, a preto sa musí súčasne posudzovať z hľadiska globálnej výroby a predaja.

„Spoločnosti so silnou výrobnou a predajnou angažovanosťou v Číne už vidia priamy dosah a v tomto období obnovujú výrobu. Úplne iná situácia je vo firmách so silnou výrobnou a predajnou prítomnosťou v Európe či severnej Amerike, u ktorých sa problémy prejavia v úplne inom čase. Nikto z TOP 10 výrobcov OEM nemá vo svete rovnaké geografické rozloženie výroby alebo predaj,“ uviedol Peter Nemečkay, KPMG líder pre automobilový sektor.

KPMG Automotive Institute predpokladá, že spoločnosti s vyváženým rozložením svojich globálnych výrobných a predajných aktív a spoločnosti s vysokou angažovanosťou v Číne, budú koronakrízou zasiahnuté menej, pretože Čína sa už pomaly zotavuje.

Situácia na Slovensku

Koronakríza výrazne zasiahla aj automobilový priemysle na Slovensku. Všetky štyri automobilky odstavili v marci výrobu, čo následne spôsobilo, že väčšina dodávateľov na Slovensku výrazne znížila objem výroby alebo zavrela prevádzku. Slovenskí dodávatelia automobilov a automobilky pôsobiaci na Slovensku sú závislé od dodávateľov najmä z okolitých krajín. Na udržanie prevádzkyschopnosti automobiliek je potrebné spoločné úsilie všetkých dodávateľov, aby dodávali súčiastky včas.

„Boli sme svedkami reťazovej reakcie. Odstavenie výroby u menšieho dodávateľa, predovšetkým kvôli povinnej karanténe, obmedzilo následne výrobu v automobilkách a tiež u ďalších dodávateľov. Stalo sa to najmä z dôvodu veľkej regionálnej prepojenosti dodávateľov. Do budúcna bude pre slovenské automobilky kľúčové, aby dokázali zabezpečiť stabilitu a spoľahlivosť dodávok, a tiež dostupnosť a bezpečnosť svojich zamestnancov ako aj dodávateľov,“ vysvetlil Nemečkay.

Podľa Nemečkaya niektoré automobilky majú v pláne prejsť alebo už v tomto roku prechádzajú na výrobu elektromobilov, čo pre nich predstavuje novú výrobu, pričom v minulosti im so spúšťaním novej výroby výrazne pomáhali inžinieri zo zahraničia, najmä z materských spoločnosti. V súčasnej situácii sa pri zákaze cestovania budú musieť slovenské automobilky a ich dodávatelia vyrovnať aj s týmito obmedzeniami a nájsť spôsob ako ich vyriešiť.

V neposlednom rade robí automobilkám veľké ťažkosti reštart výrobných plánov, ktoré sa menia takmer každý deň.

Car production 2020

Dve vlny recesie

KPMG predpokladá, že časové oneskorenie v dodávateľskom a odberateľskom reťazci spustí dve približne 5-mesačné vlny, počas ktorých bude kolísať vyťaženie výrobných kapacít:

  • Prvých 4 až 6 týždňov: takmer úplne zastavenie výroby na úrovni ~10-20% celkovej kapacity
  • Nasledujúce 4 týždne: postupný nábeh výroby až na 50% kapacity
  • Nasledujúce 4 týždne: obnova výroby až na 80% kapacity
  • Ďalšie 1 až 2 mesiace: návrat na 90% vyťaženie výrobnej kapacity a prípadny dobeh stratených mesiacov, ak bude dopyt stimulovaný
  • Ak nebude možné dopyt stimulovať, automobilový sektor môže upadnúť do väčšej recesie a využitie výrobných kapacít poklesne na 70-80%, čo môže v ďalších 5 mesiacoch vyústiť do oveľa zásadnejších zmien, a až následne sa prispôsobia výrobné kapacity na nový štandard dopytu. 

(1) LMC Automotive Limited, Presentation: 20200312_Coronavirus Impact Assessment_for Amcham_vF.pdf, page 14, 1 und 3 Points 

Autori:

Dieter Becker, Partner, Global Head of Automotive

Peter Nemečkay, Executive Director, Automotive

Contact

Peter Nemečkay

Výkonný riaditeľ, sektorový líder pre automobilový priemysel

KPMG na Slovensku

E-mail

Spojte sa s nami