V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Prehľad opatrení na dočasnú ochranu podnikateľov počas pandémie COVID-19

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 22. apríla 2020 novelu zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Medzi najdôležitejšie zmeny patrí zavedenie možnosti odkladu exekúcií pre fyzické osoby, ochrana nájomcov pred ukončením nájmu a zavedenie inštitútu dočasnej ochrany podnikateľov.

Čítajte viac

Aký úrok zo zadržaného nadmerného odpočtu je primeraný?

Súdny dvor EÚ vydal rozsudok v spojených veciach C-13/18 a C-126/18 Sole-Mizo Zrt. a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. proti Nemzeti Adó - és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, v ktorom sa zaoberal o. i. primeranosťou úroku zo zadržaného nadmerného odpočtu, ktorý priznáva maďarská legislatíva.

Čítajte viac

Sedem najčastejších otázok v súvislosti s Lex Corona

AKTUALIZÁCIA: 25. apríla 2020 vyšla v Zbierke zákonov novela zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 („novela zákona“). Nižšie uvádzame aktualizáciu odpovedí na otázky, s ktorými sa najčastejšie stretávame.

Čítajte viac

Spojte sa s nami