Akcionár ČSOB Banky, skupina KBC, kúpil väčšinový podiel v OTP Banke

Akcionár ČSOB Banky kúpil väčšinový podiel v OTP Banke

KPMG bolo exkluzívnym poradcom na strane kupujúceho a úspešne dopomohlo akcionárovi ČSOB, skupine KBC, zrealizovať strategickú akvizíciu OTP Banky Slovensko.

1000
Marc Leubner

Associate Partner, Head of Deal Advisory

KPMG in Slovakia

E-mail
OTP Bank akvizicia spolocnostou KBC

KBC Group a maďarská skupina OTP Bank uzatvorili dohodu, na základe ktorej KBC získa 99,44-percentný podiel v OTP Banke Slovensko. Zostávajúci 0,56-percentný podiel je vo vlastníctve drobných akcionárov. Dohoda vstúpila do platnosti v novembri 2020 po získaní schválení zo strany Národnej banky Slovenska, Národnej banky Belgicka, Európskej centrálnej banky a Protimonopolného úradu SR.

OTP Banka Slovensko

OTP Banka Slovensko, a.s. pôsobí na slovenskom trhu ako univerzálna banka poskytujúca bankové produkty a služby jednotlivcom a právnickým osobám. Od 4. apríla 2002 je najväčšia maďarská banka OTP Bank Plc. jej majoritným akcionárom. Trhový podiel OTP Banky Slovensko z hľadiska celkových aktív predstavuje 1,69%. Banka v súčasnosti prevádzkuje 58 pobočiek na celom území Slovenska a má približne 176-tisíc retailových a 14 400 firemných a SME klientov.

Sándor Csányi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ OTP Bank: "Po úspešnom uzatvorení transakcie, v súlade s našou stratégiou, sa budeme ďalej zameriavať na možné akvizičné ciele v regióne, primárne v rámci krajín, v ktorých už pôsobíme.“

KBC Bank

Belgická KBC Bank NV je materskou spoločnosťou a jediným akcionárom Československej obchodnej banky, a.s. (ČSOB). ČSOB patrí medzi najväčšie a najsilnejšie univerzálne banky na slovenskom trhu s viac ako 50-ročnou históriou. Ako univerzálna banka poskytuje služby pre všetky segmenty klientov – od retailových klientov cez mikro, malých a stredných podnikateľov po korporátne firmy a klientov privátneho bankovníctva. Banka je súčasťou ČSOB Finančnej skupiny, do ktorej patrí tiež ČSOB Poisťovňa, ČSOB stavebná sporiteľňa, ČSOB Leasing, KBC Asset Management, ČSOB Advisory, ČSOB Real a ČSOB nadácia.

Akvizíciou OTP Banky Slovensko sa zvyšuje podiel ČSOB Banky v segmente retailového bankovníctva:

  • z 12,9% na 14,8% v úveroch na bývanie
  • z 4.7% na 8,2% pri spotrebných úveroch

Johan Thijs, generálny riaditeľ KBC Group: “Táto akvizícia je plne v súlade s našou stratégiou, a tou je byť pre zákazníka, či už z retailu, segmentu malých a stredných podnikateľov alebo firiem, referenčnou skupinou v oblasti bankopoistenia na všetkých našich kľúčových trhoch, medzi ktoré patrí aj Slovensko."

Daniel Kollár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB: “Akvizícia predstavuje pre ČSOB významný míľnik a som rád, že po viac ako desiatich rokoch od akvizície ISTROBANKY, naše rady rozširujeme o desiatky tisíc nových klientov a stovky našich nových kolegov."

Viac informácií o transakcii nájdete v tlačovej správe ČSOB Banky.

Úloha KPMG

KPMG pôsobilo ako M&A poradca KBC Group pri akvizícii väčšinového podielu v OTP Banke Slovensko. KPMG poskytovalo komplexné poradenské služby počas celej transakcie od vykonania due diligence cez  podporu pri rokovaniach až po samotné uzavretie dohody vo februári 2020.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.