Účtovné aktuality - december 2019

Účtovné aktuality - december 2019

Novela zákona o účtovníctve v októbri 2019

1000
Ivana Mazániková

Partner, Audit

KPMG na Slovensku

E-mail
Účtovné aktuality

Národná rada SR schválila dňa 15. októbra 2019 novelu zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“ alebo „ZoÚ“), a to zákonom
č. 363/2019 Z. z.

Niektoré zmeny nadobúdajú účinnosť už 31. decembra 2019, niektoré až 1. januára 2020.


Novela zákona o účtovníctve prináša tieto najvýznamnejšie zmeny:

  • Zmeny vo výročnej správe pre niektoré účtovné jednotky
  • Zvyšujú sa veľkostné kritériá pre audit riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky
  • Povinnosť auditu výkazu vybraných údajov z individuálnej štatutárnej účtovnej závierky zostavenej podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.