Nové usmernenie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom video zariadení

Spracovanie osobných údajov cez video zariadenia

Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) zverejnil na svojom webovom sídle k verejnému pripomienkovaniu nové usmernenie týkajúce sa aplikácie GDPR pri monitorovaní a identifikácii fyzických osôb prostredníctvom video zariadení a súvisiacich technológií.

1000
gdpr video zariadenia

Usmernenie1 okrem iného pojednáva o aspektoch ochrany osobných údajov pri individuálnej identifikácii osôb prostredníctvom kamerových systémov, ako aj o špecifických spôsoboch naplnenia informačných povinností voči dotknutým osobám zachytených kamerovým zariadením.

Usmernenie ďalej pojednáva o vhodnosti použitia rôznych právnych základov (oprávnený záujem, spracúvanie vo verejnom záujme, súhlas) pre spracúvanie údajov prostredníctvom video zariadení, poskytovaní týchto údajov tretím stranám, problematike určenia dĺžky uchovávania spracúvaných údajov, ako aj vhodných technických a organizačných opatreniach týkajúcich sa rôznych fáz spracúvania údajov prostredníctvom video zariadení.


Kompletný zoznam usmernení EDPB ohľadne GDPR nájdete TU


Ak máte otázky týkajúce sa správnej aplikácie a ochrany osobných údajov, kontaktujte nášho GDPR experta Martina Konvita.


[1] EDPB Guidelines 3/2019 on personal data processing through video devices, verzia na verejné pripomienkovanie

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.