Nový zákon o whistleblowingu má zvýšiť ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Nový zákon o whistleblowingu

Zákon okrem úpravy mechanizmu ochrany oznamovateľov zavádza aj povinnosti pre zamestnávateľov, ktoré sa týkajú vnútorného systému preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti.

1000
Marian Dzuroška

Associate Partner, KPMG Legal

KPMG na Slovensku

E-mail

Od 1. marca 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý prináša niekoľko zmien.

Celý obsah článku si prečítajte na danovky.sk >>

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.