Spracovateľské operácie podliehajúce DPIA

Spracovateľské operácie podliehajúce DPIA

Úrad na ochranu osobných údajov SR vydal zoznam spracovateľských operácií podliehajúcich posúdeniu vplyvu na ochranu osobných údajov

1000

Úradom vydaný zoznam je orientačný a výpočet spracovateľských operácií indikujúcich vykonanie posúdenia vplyvu (DPIA) nie je taxatívny.

Niektoré z uvedených spracovateľských operácií indikujú nutnosť vykonať DPIA sami o sebe (operácie súvisiace s napríklad hodnotením a prideľovaním bodov, posúdením dôveryhodnosti, posúdením platobnej schopnosti, profilovaním alebo kamerovým monitorovaním verejných priestorov).

Ďalšie z uvedených spracovateľských operácií indikujú nutnosť vykonať DPIA spolu s ďalšími kritériami uvedeným v usmernení WP 248 pracovnej skupiny WP 29 (operácie súvisiace s napríklad biometrickými údajmi na účely individuálnej identifikácie, genetickými údajmi, lokalizačnými údajmi alebo využívaním nových a inovatívnych technológií).

Kompletný zoznam spracovateľských operácií je dostupný na adrese:

Ak máte otázky týkajúce sa správneho vykonania posúdenia vplyvu a súvisiacej metodiky, prípadne aj iné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nášho GDPR experta Michala Bubáka.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.