Nová partnerka KPMG: Klienti mi dôverujú. Vedia, že vo mne majú vždy oporu

Nová partnerka KPMG: Klienti mi dôverujú.

Ivana Mazániková na svoje začiatky v KPMG spomína ako na sen každého ambiciózneho mladého človeka vyskúšať si pár rokov po revolúcii pracovať pre firmu s medzinárodným zázemím. Stretnúť expertov zo zahraničia, spolupracovať s nimi na medzinárodných zákazkách a niečo sa od nich naučiť. V KPMG totiž začínala v roku 1995 popri štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a vtedy by jej nenapadlo, že pre ňu bude pracovať 23 rokov. A zrejme ani to, že sa v októbri 2018 stane partnerkou slovenskej pobočky spoločnosti zodpovednou za oblasť auditu.

1000
Ivana Mazanikova

Čo vás teraz ako partnerku čaká a aké budú vaše kompetencie pokiaľ ide o klientov a dlhodobé ciele?

Som partnerkou na oddelení auditu priemyselných podnikov, pričom čiastočne zastrešujem aj oblasť účtovného poradenstva. Vediem tiež skupinu, ktorá sa zameriava na poskytovanie našich služieb pre sektor maloobchodu a výroby spotrebného tovaru. Medzi mojich klientov patria okrem spoločností z tohto odvetvia aj spoločnosti z automobilového sektora alebo strojárstva.

Mojím hlavným cieľom je sústrediť sa na spokojnosť našich klientov a kvalitu poskytovaných služieb. Rovnako dôležitá je pre mňa aj spokojnosť našich zamestnancov. Verím, že spokojní a šťastní kolegovia a klienti sú zárukou udržateľného úspechu a prosperity.

Ako klientom pomáhate prekonávať výzvy, ktorým čelia?

Naše služby v oblasti auditu, daní a poradenstva adresujú a sú priamo dizajnované na riešenie aktuálnych výziev súvisiacich so zmenami v regulačných požiadavkách ako napr. zmeny v účtovných štandardoch, v daňovej legislatíve, GDPR a pod. V rámci poradenstva napríklad pomáhame spoločnostiam navrhnúť a riadiť zákaznícku skúsenosť. Okrem toho s klientami pracujeme na riešeniach v oblasti digitalizácie, kybernetickej bezpečnosti a automatizácie účtovných procesov.

Naším cieľom je zabezpečiť najlepšiu zákaznícku skúsenosť, preto sme tu vždy pre klienta a portfólio našich služieb podlieha transformácii v zmysle požiadaviek klientov a trhu.

Ako sa počas rokov menili nároky a požiadavky vašich klientov?

Predtým klienti od nás očakávali pri audite viac detailného testovania, čo súviselo s nižšou automatizáciou procesov a prechodom na nový systém účtovníctva po revolúcii.

V posledných rokoch vidíme väčší dôraz na digitalizáciu a automatizáciu účtovných procesov na jednej strane a neustále zmeny v regulačných požiadavkách na klientov na druhej strane. Na to sme pri audite reagovali zvýšenou mierou testovania interných kontrol a procesov vrátane IT procesov, analýzou väčšieho množstva dát a testovaním dodržiavania nových regulácií.

Základná požiadavka klientov a finančných trhov na dodržiavanie kvality a integrity pri audite sa nezmenila. Klienti vedia, že od KPMG dostanú službu v najvyššej kvalite, že konáme bezúhonne a že máme nulovú toleranciu neetického správania.

Pri dennom výkone očakávajú, že s nimi budeme spolupracovať. To znamená, že ich zahrnieme do každej fázy auditu, budeme s nimi pravidelne komunikovať a informovať ich o jeho priebehu. V skratke audit prebehne bez prekvapení na konci.

Zároveň očakávajú pridanú hodnotu, ktorú im dodávame formou našich navrhnutých riešení a nielen zistení, čo mohlo stačiť v minulosti. Sme k dispozícii pre akékoľvek otázky klientov v najkratšom možnom čase a teší nás, že sa s nimi môžeme podeliť o naše skúsenosti a postrehy.

V čom si myslíte, že vo svojej práci vynikáte?

Som schopná veľmi rýchlo nastaviť vyrovnaný a férový vzťah medzi klientom, audit tímom a mnou. Klienti mi dôverujú, zavolajú hocikedy, poradia sa, vedia, že majú vo mne vždy oporu.

Aký je váš vzťah k vášmu tímu?

Som vďačná svojmu tímu za to, čo sme dosiahli, pretože žiadna audit sezóna nie je jednoduchá. Podporujem celý tím, aby mali možnosť využiť celý svoj potenciál, a z ich spätnej väzby viem, že moju podporu cítia.

Čo vám prináša spokojnosť?

Spokojná som vtedy, keď vidím spokojných ľudí okolo mňa. Myslím tým klientov, môj tím, ale aj mojich najbližších v súkromnom živote - vrátane seba. Pre mňa je dôležité, že sa dokážem odreagovať doma a mám oporu v manželovi. Spoločne cestujeme, v posledných rokoch sme dva-trikrát do roka navštívili nejaké mesto alebo krajinu. Naposledy sme napríklad prešli národné parky USA. Doma je to záhrada a každodenné prechádzky so psom na priehradu, kde pozerám na vodu, lesy a naberám tam energiu. Príroda je pre mňa ten najväčší relax. Zo skúsenosti viem, že ak človek nedokáže relaxovať, nedokáže podať stopercentný výkon v práci.

Čo čítate, keď to nie sú práve zákony?

V poslednom čase je to skôr biznis literatúra. Práve čítam Jana Muhlfheita: The Positive Leader a nedávno som sa vrátila aj ku knihe The Trusted Advisor od Maister, Green & Galford. Orientujem sa na zdroje, ktoré mi pomáhajú pri ďalšom rozvoji.

Ktorý líder je vaším vzorom a ovplyvnil vás?

Som doslova „produkt“ KPMG, pretože som tu od začiatku svojej kariéry. Som veľmi vďačná, že mám možnosť pracovať s viacerými našimi lídrami, ktorí sú pre mňa vzormi a inšpiráciou zároveň. Spomeniem hlavne Richarda Farkaša, s ktorým vyše 20 rokov spolupracujem v KPMG. Richard je celoslovensky uznávaným expertom na účtovnú legislatívu a zúčastňuje sa aj na legislatívnom procese. Je to však hlavne človek s ohromnou ľudskosťou a pokorou, ktorý si váži každého a je pre mňa veľkou inšpiráciou. Ďalej ma určite inšpirovala otvorenosť Ľuboša Vanča, ktorý má vždy otvorené dvere pre každého z nás, jeho priama komunikácia a schopnosť vidieť veci z nadhľadu. Veľkým vzorom je pre mňa aj zanietenosť Kena Ryana, s akou neustále zlepšuje naše služby a procesy a posúva nás ďalej, a tiež neuveriteľná profesionalita a pevná vôľa Marca Derydta.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.