EÚ prijala nové pravidlá pre voľný tok iných ako osobných údajov

Voľný tok iných ako osobných údajov v EU

Nielen osobné údaje majú európsku reguláciu. EÚ bude regulovať aj voľný tok iných ako osobných údajov. Cieľom reformy je odstrániť prekážky pre ich voľný pohyb v rámci členských štátov EÚ.

1000
Vlajka Europskej Unie

Európsky parlament a Rada schválili nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/1807 o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii. Nariadenie bude doplnkom k GDPR, ktoré zaručuje voľný pohyb osobných údajov v rámci EÚ.

Zásada voľného toku iných ako osobných údajov cez hranice by pre obchodné spoločnosti mala priniesť viac flexibility na trhu služieb so spracúvaním týchto dát v Európskej únii a tiež zlepšiť ich cenovú dostupnosť. 

Podstatou nariadenia je všeobecný zákaz existencie resp. prijímania obmedzení voľného pohybu iných ako osobných údajov v rámci EÚ (okrem výnimiek uvedených priamo v nariadení). Členské štáty musia zrušiť existujúce, resp. nesmú prijať nové obmedzenia týkajúce sa spracúvania iných ako osobných údajov v iných členských štátoch EÚ (až na uvedené výnimky).

Povinnosť odstrániť vyššie uvedené zákazy a obmedzenia zo svojich vnútroštátnych poriadkov majú členské štáty do 30. mája 2021.

Autori článku

Michal Bubak
manažér na oddelení poradenstva

Martin Konvit
konzultant na oddelení poradenstva

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.