Aktuality | Účtovné poradenstvo 2018/01

Aktuality | Účtovné poradenstvo 2018/01

Novela postupov účtovania pre podnikateľov a opatrení k účtovnej závierke podnikateľov od 1. januára 2018

1000
Accounting Advisory News

V decembri 2017 boli prijaté novely viacerých účtovných predpisov pre podnikateľov – postupov účtovania pre podnikateľov a opatrení k účtovnej závierke podnikateľov. Najviac z týchto zmien nadväzuje na zmeny v Obchodnom zákonníku, týkajúce sa kapitálového fondu z príspevkov akcionárov / spoločníkov (účtovné predpisy používajú pojem „ostatné kapitálové fondy“), uskutočnené zákonom č. 264/2017 Z.z. z 12. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

  • O zmenách v Obchodnom zákonníku a v nadväzujúcich zmenách v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) sme Vás informovali v Aktualitách 2017/01.
  • Potom sa menil zákon o účtovníctve, samostatnou novelou, a o tom sme Vás informovali v Aktualitách 2017/02.
  • V nadväznosti na to sme v Aktualitách 2017/03 aktualizovali naše pôvodné Aktuality k lehotám na zostavenie, predloženie, overenie, preskúmanie, schválenie, uloženie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.