Aktuality | Účtovné poradenstvo 2017/02

Aktuality | Účtovné poradenstvo 2017/02

Novela zákona o účtovníctve v októbri 2017

1000
Aktuality | Účtovné poradenstvo

Národná rada SR schválila 11. októbra 2017 novelu zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a to zákonom 275/2017 Z.z.

Zmeny nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018. V prílohe uvádzame najdôležitejšie z nich.

Pripomíname, že v októbri 2017 už jedna novela zákona o účtovníctve bola, a to zákonom č. 264/2017 Z.z. z 12. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Týmito zmenami sme sa zaoberali v Aktualitách 2017/01.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.