Aktuality | Účtovné poradenstvo 2017/01

Aktuality | Účtovné poradenstvo 2017/01

Novela Obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve v októbri 2017

1000
Aktuality | Účtovné poradenstvo

Národná rada SR schválila 12. októbra 2017 novelu Obchodného zákonníka zákonom č. 264/2017 Z. z., a súčasne sa novelizoval aj zákon o účtovníctve. Novelizované boli aj ďalšie zákony, napríklad Trestný zákon, Exekučný poriadok, zákon o bankách, zákon o sociálnom poistení, zákon o dani z príjmov, zákon o konkurze a reštrukturalizácii a iné.

Dôsledky pre účtovníctvo budú mať najmä tieto zmeny:

  • lehoty na schválenie účtovnej závierky a na jej uloženie v zbierke listín obchodného registra, resp. v registri účtovných závierok,
  • zmeny v oblasti zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločností,
  • kapitálový fond z príspevkov akcionárov / spoločníkov (účtovné predpisy používajú pojem ostatné kapitálové fondy).

Aktuality služieb účtovného poradenstva

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.