Vitajte v Alumni klube KPMG na Slovensku!

Zostaňte s nami v spojení

KPMG Alumni klub je iniciatíva spoločnosti KPMG na Slovensku s cieľom vybudovať dlhodobé vzťahy s našimi bývalými zamestnancami.

Členstvo v KPMG Alumni klube vám zabezpečí prístup k širokej komunite bývalých zamestnancov KPMG, zdrojom informácií a celoživotného vzdelávania, ako aj k ďalším benefitom vyplývajúcich z nášho programu. 

Viac o Alumni klube

Staňte sa členom nášho KPMG Alumni klubu, získajte prístup k informáciám určeným výhradne pre bývalých zamestnancov KPMG na Slovensku a nadviažte kontakt s bývalými kolegami.

Členstvom v KPMG Alumni klube získate

  • Pozvánky na vybrané spoločenské podujatia a akcie organizované pre členov Alumni klubu (KPMG Business cocktail, Alumni party, konferencie a ďalšie)
  • Zľava na školenia a odborné kurzy, ktoré organizuje KPMG Business Institute
  • Bonus za sprostredkovanie kandidáta na voľnú pracovnú pozíciu (KPMG Referral Programme)
  • Prístup do uzatvorenej skupiny na LinkedIn
  • Príležitosť dostávať Alumni newsletter
  • Prístup k aktualitám a odborným informáciám z oblastí daní, práva a biznisu (newsletter, publikácie, Thought leadership)
  • Podpora vášho celoživotného vzdelávania
  • Informácie o otvorených pozíciách nielen v KPMG na Slovensku, ale aj u našich klientov

Staňte sa členom nášho KPMG Alumni klubu a nadviažte kontakt s bývalými kolegami.

Aktívne hľadáme kontakt vás, našich bývalých zamestnancov, a pozývame vás, aby ste vstúpili do nášho KPMG Alumni klubu a využívali jeho výhody.

Členom KPMG Alumni klubu sa môže stať každý bývalý zamestnanec spoločnosti KPMG Slovensko bez ohľadu na pozíciu, na ktorej pracoval alebo dĺžky pracovného pomeru. 

Odporučte nám kandidáta zo svojho okolia a získajte odmenu za sprostredkovanie kandidáta, tzv. Referral bonus

Naša spoločnosť neustále rastie a to nielen z hľadiska poskytovaných služieb, ale aj z pohľadu počtu zamestnancov. Spoločne vytvárame hodnoty, ktorým veríme a napĺňame výzvy, ktoré sme si stanovili, pracujeme s nadšením a s cieľom budovať dôveru našich ľudí, partnerov a klientov. Vytvárame motivujúce pracovné prostredie, spolupracujeme s komunitami a podporujeme spoločenskú zodpovednosť.

Do KPMG stále hľadáme ambicióznych a motivovaných ľudí, ktorým poskytneme zázemie na tej najvyššej úrovni. Ak poznáte niekoho, kto je výnimočný a spája v sebe silu odborných znalostí a inovatívneho myslenia, prepojte nás. 

  • Ak nám odporučíte potenciálneho kandidáta na  voľnú pracovnú pozíciu v KPMG Slovensko a my sa s vašim kandidátom dohodneme na spolupráci, nárok na odmenu za sprostredkovanie kandidáta vám vznikne, ak u nás váš kandidát odpracuje minimálne 6 mesiacov.

Vaše identifikačné údaje získané od doporučeného kandidáta budú spracované spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o. (Správca údajov a kontaktné údaje) v Prehlásení o ochrane osobných údajov v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami (Nariadenie Európskeho parlamenu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR)) na základe plnenia zmluvy s Vami pre účely vašej účasti v programe Alumni referral odmena.

Prečítajte si naše prehlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom sa dozviete viac o našom prístupe k osobných údajom a vašich právach. 

Pre bližšie informácie o plánovaných podujatiach sledujte našu Alumni web stránku

Kontaktujte nás

Staňte sa členom našej uzatvorenej Alumni skupiny na LinkedIn

Získate jednoduchý prístup k informáciám určeným výhradne bývalým zamestnancom KPMG, môžete využívať silu našej siete, obnoviť či nadviazať kontakt s bývalými kolegami a diskutovať s ostatnými členmi skupiny na relevantné témy. 

Požiadaj o prístup k uzatvorenej skupine na LinkedIn