Den 8 april 2022 antog Europarådet förordningen 2022/576. Det är en förordning som syftar till restriktioner mot Ryssland. Förordningen innebär att det är olagligt för en myndighet att genom upphandling kontraktera ryska företag eller anbudsgivare med ryska kopplingar. Från den 11 oktober är det inte heller tillåtet att fullgöra redan ingångna kontrakt med företag med sådana kopplingar. 

För att vara säker på att den nya förordningen följs används ofta en så kallad sanningsförsäkran. Det innebär att upphandlade företag och leverantörer ombeds besvara på en sanningsförsäkran innan avtalet träder i kraft. I sanningsförsäkran intygar företaget att de inte bryter mot de nya förordningarna och därmed följer EU:s sanktioner mot Ryssland. KPMG:s tjänst Sanningsförsäkran hjälper dig att kvalitetssäkra upphandlingen och säkerställa att den följer den nya förordningen.

KPMG:s tjänst Sanningsförsäkran innebär att:

  • vi begär in sanningsförsäkran från era leverantörer
  • vi gör en avancerad screening och uppföljning av era leverantörer

Kommuner och regioner får inte skriva avtal med:

  • ryska medborgare, fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,
  • juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50% direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i föregående punkt eller
  • fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i föregående punkter.

Liknande restriktioner gäller även för Belarus enligt förordning 2022/577.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om KPMG:s Sanningsförsäkran och hur vi kan hjälpa till att kvalitetssäkra er upphandling.