AI och machine learning är kända instrument för att effektivisera specifika delar i en verksamhet men Gen AI:s kapacitet ger betydligt större möjligheter. Användarvänligheten och förmågan att generera innehåll ökar nyttan, inte minst för ekonomifunktioner. AI är längre inte nytt, men den utvecklas snabbt. För dig som CFO är insikter i nya användningsområden av stort värde. 

 Med Gen AI som stöd i dina ekonomiprocesser ökar både snabbhet och effektivitet genom att överflödiga eller manuella arbetsuppgifter elimineras. Medarbetarna kan lägga fokus på mer kvalificerade uppgifter vilket gynnar verksamheten som helhet. Men precis som sina föregångare baseras Gen AI på bra underliggande data och väl utformade frågeställningar. Den blir riktigt effektiv först när den införlivas på rätt sätt i ekonomifunktionen. 

Fem områden där Gen AI bidrar till ökad effektivitet i ekonomifunktionen

1) Innehålls- och insiktsgenerering  
Minimera tid och resurser med hjälp av Gen AI i arbetet med: 

  • årsrapporteringar och andra finansiella rapporter med kommentarer. 
  • finansiella modeller som stöd vid budgetering, prognostisering och scenarioanalys samt generera presentationer till styrelsemöten. 
  • införandet av data i mallar och modeller för att generera trender, risker och möjligheter.  


2) Sortera ut information  
Gen AI är ett kraftfullt verktyg för research genom att hitta och sammanställa data och offentligt tillgängligt material som ger insikter om marknader, konkurrenter och kunder. Analyserna kan skräddarsys för geografiska områden eller marknader.  


3) Smarta chatbots 
Gen AI kan användas för att ta emot inkommande förfrågningar, framför allt som en första kontakt. Detta kan ge ekonomipersonalen möjlighet att fokusera på mer kvalificerat arbete samt förbättra kvaliteten och svarstiderna för vanliga frågor.  


4) Översättning 
 
Gen AI kan hjälpa till att skapa rapporter för flerspråkiga företag som är verksamma i eller rapporterar i olika länder, särskilt när stora mängder ostrukturerad data rapporteras från många källor (exempelvis hållbarhetsrapportering).  


5) Kodning 
Gen AI kan användas för kodning, vilket minimerar behovet för medarbetare att själva utföra kodning. Detta exempelvis genom att hjälpa användare att få tillgång till självbetjäningsdata, analysera dessa och skapa bättre presentationer.  


Genom att frigöra kraften i det digitala har Gen AI potential att tillföra betydande värde till ekonomifunktionen.