KPMG har i ett tidigare TaxNews rapporterat om ett nytt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. Förslaget innebar att det nuvarande försörjningskravet på minst 13 000 kronor i månaden skulle höjas till 26 560 kronor per månad. Regeringens målsättning är att försörjningskravet ska motsvara 80 % av medianlönen i Sverige, som Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerar årligen.

Försörjningskravet har sedan föregående TaxNews publicerades höjts och arbetskraftsinvandraren behöver nu ha en lön på minst 27 360 kronor i månaden. Eftersom lönekravet baseras på det innevarande årets medianlön kommer summan ändras årligen. Den medianlön som är gällande vid tidpunkten när ansökan skickas in kommer att ligga till grund för Migrationsverkets bedömning.

Försörjningskravet kommer träda i kraft den 1 november 2023 utan övergångsbestämmelser. Det innebär att personer som ansökt om arbetstillstånd före den 1 november men får sitt beslut senare måste ha en månadslön på minst 27 360 kronor för att beviljas arbetstillstånd.

Enligt Migrationsverkets bedömning kommer cirka 10–20 procent av de som ansöker om arbetstillstånd påverkas direkt genom att deras lön inte når upp till det nya kravet. De yrkesgrupper som kravet kommer ha högst påverkan på är enligt Migrationsverket till exempel service, omsorg, försäljning och skogsbruk.

Försörjningskravet är detsamma oavsett om arbetskraftsinvandraren har en heltids- eller deltidstjänst.

Migrationsverket kommer pröva om försörjningskravet är uppfyllt vid både förstagångs- och förlängningsansökningar. Vid förlängningsansökningar kommer Migrationsverket även se bakåt om försörjningskravet varit uppfyllt under den föregående tillståndsperioden. 

KPMG:s kommentar

Införandet av det höjda försörjningskravet är väntat, och det ligger i linje med de förslag som definieras i Tidöavtalet.

Införandet av det nya försörjningskravet är ett led i att i högre utsträckning fokusera på arbetskraft inom yrkesgrupper som kräver högre utbildning.

Framöver är det viktigt att se över vilka som kan komma att påverkas inför kommande förlängningsansökningar då en lön som understiger försörjningskravet kan leda till att arbetskraftsinvandraren inte beviljas fortsatt tillstånd och därmed behöver lämna landet.   

Nuvarande bestämmelse om att arbetstagarens lön ska motsvara nivån i gällande kollektivavtal, alternativt vad som är brukligt inom yrket eller branschen, kommer fortsatt att gälla vid ansökningar om arbetstillstånd. 

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Läs mer
The article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss