Tre snabba frågor till Madeleine Pulk

ESG – ett strategiskt och långsiktigt arbete.

Madeleine Pulk, Head of Strategic Initiative and Internal ESG, ansvarar för att initiera, leda och koordinera projekt eller andra initiativ i arbetet med att verkställa KPMG:s ESG-strategi. Här berättar hon mer.

ESG, i bemärkelsen att lämna något bättre efter sig än man tog över, är något vi på KPMG levt efter länge. När nu regelverk ställer tydliga krav tar vi som företag ansvar för att kalibrera vårt förhållningssätt därefter. Vi har en gedigen global agenda, KPMG Impact Plan, som sammanfattar vad ESG betyder för oss, våra mål och åtagande. Vår svenska strategi backar upp den planen genom lokala initiativ. I ett bredare perspektiv får vi det största genomslaget genom att stödja våra kunder i deras ESG-arbete. Hos oss finns flera av landets mest kunniga personer inom ESG- och hållbarhetsarbete. I vårt globala KPMG-nätverk finns ytterligare kunskap och insikter för att kunna hjälpa till att agera proaktivt i hållbarhetsfrågor. 

Vi vill, tillsammans med våra kunder, skapa långsiktiga värden för människor, samhällen, företag och organisationer säger Madeleine Pulk, Head of Strategic Initiative and Internal ESG.

Berätta om dig själv, vad har du för bakgrund?

Jag har en bakgrund från finans- och rådgivningsbranschen där jag i olika ledarroller har utvecklat och transformerat verksamheter, produkter och tjänster. Det är ett arbete som inspirerar mig och fortfarande, efter 25 år, tycker jag att det är lika roligt. Jag tänker och arbetar med helhet och sätter ihop affärsstrategi, affärsmodeller, förmågor, processer, IT, organisation och ledarskap. 

När jag är ledig spenderar jag gärna tid vid mitt sommarhus i skärgården, tränar eller träffar mina vänner och familj. Jag har ett kulturellt intresse och ett stort intresse för världsfrågor.

Vad gör du i din roll och varför är det viktigt?

Jag ansvarar för strategiska initiativ på KPMG Sverige, Lettland och Litauen och arbetar nära vår vd och ledningsgrupp med att verkställa vår strategi mot vår vision och ambition. Ett uppdrag jag har är att koordinera vårt interna ESG-arbete där jag hjälper till att sätta målen för och planen att nå företages ESG-ambition. Det är jag särskilt glad åt då ESG ligger mig varmt om hjärtat.

Vad har du för råd till företag för att lyckas med sitt ESG-arbete?

Det är avgörande att vi alla känner det ansvar vi har för att möta de utmaningar som påverkar vår planets framtid och hotar vår livskvalitet, nu och för framtida generationer. Jag önskar därför att alla företagsledare ser möjligheterna med ESG och tar ansvar för framtiden, men också tar chansen att göra en översyn av sitt företag och dess affär. Framgångsrika företag använder ESG för att ställa om sin verksamhet. Ett ordentligt genomfört arbete skapar möjligheter, bland annat mer motståndskraftiga leveranskedjor, minskade kostnader och nya affärer. Dessutom är det ett roligt arbete eftersom det skapar engagemang bland medarbetarn