Madeleine Pulk

Head of Strategic Initiative and Internal ESG

KPMG i Sverige

Madeleine ansvarar för strategiska initiativ och initierar, leder eller koordinerar program, projekt eller andra initiativ i arbetet med att exekvera på vår strategi. Ett uppdrag är att koordinera det interna ESG-arbetet.