Den danska skattemyndigheten förlänger i år tidsfristen för inlämning av deklaration för företag till den 25 augusti. Som en följdeffekt får företagen lika lång respit med att lämna in internprissättningsdokumentation. 

Efter att brister upptäckts i e-plattformen TastSelv Corporation Tax (DIAS) meddelar den danska skattemyndigheten att tidsfristen för inlämning av inkomstdeklarationen för inkomståret 2022 förlängs med åtta veckor. Det leder till att sista datum för deklaration skjuts upp från fredagen den 30 juni 2023 till fredagen den 25 augusti 2023.

Den uppskjutna deklarationstidpunkten påverkar även när vissa underlag senast ska vara inlämnade. Det är särskilt av intresse för företag som är skyldiga att lämna in dokumentation om koncernens internprissättning. I Danmark ska sådan TP-dokumentation lämnas in senast 60 dagar efter sista deklarationsdagen. Det innebär att företag i år får till den 24 oktober på sig att lämna in TP-dokumentationen.

Den förlängda tidsfristen berör enbart företag vars räkenskapsår följer kalenderåret. Fysiska personer och egenföretagare med den 1 juli som sista deklarationsdag berörs inte.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor!

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Mohammed Ritha Hashim

Hashim Mohammed Ritha 
Transfer Pricing
KPMG i Sverige
+46 72 147 06 53
hashim.mohammed.ritha@kpmg.se

Kontakta oss