I inflationens spår höjs prisbasbeloppet rejält till 52 500 kronor för nästa år. Höjningen innebär bland annat att det från årsskiftet kommer att krävas en månadslön om 105 001 kronor för att en anställd ska kunna kvalificera sig för expertskatt baserat på ersättningsnivå.

– Företag som planerar inflyttningar av anställda till Sverige nästa år kan ha anledning att överväga om flyttarna kan tidigareläggas, säger KPMG:s experter.

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023 till 52 500 kronor. Det är 4 200 kronor mer än prisbasbeloppet för nuvarande år, vilket innebär en höjning om 8,7 procent.

Flera skatte- och ersättningsregler påverkas av nivån på prisbasbeloppet. Dit hör reglerna om skattelättnader för utländska medborgare som är anställda som experter, forskare eller andra nyckelpersoner hos företag i Sverige, den så kallade expertskatten. För att kvalificera sig för expertskatt baserat på reglerna om ersättningsnivå behöver den utländska medborgaren ha en månadslön som överstiger två prisbasbelopp. Personer som börjar arbeta i Sverige den 1 januari 2023 eller senare behöver alltså ha en månadslön som uppgår till minst 105 001 kr för att kunna kvalificera för expertskatt baserat på lönenivån. 

Det kommer fortsatt att vara möjligt att ansöka om expertskatt baserat på arbetsuppgifter och / eller kompetens, för dessa kategorier finns ingen fastslagen lönenivå som måste överskridas.  

Expertskatten tillämpas efter beslut från Forskarskattenämnden som gäller i fem år. Ändringen påverkar därför inte den som redan har beviljats expertskatt baserat på gällande prisbasbelopp under tidigare år. Men från och med årsskiftet kommer alltså tröskeln att höjas väsentligt.

KPMG:s kommentar

De senaste åren har den årliga justeringen av prisbasbeloppet varit blygsam men på grund av inflationen sker en rejäl justering för kommande år.

Som framgått ovan påverkar höjningen av prisbasbeloppet direkt lönekriteriet för att beviljas expertskatt. Personer som flyttar till Sverige under 2023 kommer behöva en månadslön om minst 105 001 kr för att komma i fråga för skattelättnaden. Under nuvarande år är lönekravet 96 601 kronor.  

För företag som planerar inflyttningar av personer, vars lönenivå ligger i gränslandet, under början 2023 kan det vara värt att undersöka om det är möjligt att i stället flytta redan i slutet av 2022 för att kunna beviljas expertskatt baserat på nuvarande lönekriterium.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer eller har frågor.

Read more
The article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.