Johan Rova

Partner, Global Mobility Services

KPMG i Sverige

Johan arbetar med internationell personbeskattning, socialförsäkringsfrågor, incitamentsprogram och övriga frågor som uppkommer i samband med att svenska bolag anställer utländsk personal eller sänder ut personal för arbete utomlands eller utländska bolag som har personal i Sverige.

  • Employment Compensation, Benefits and Employment Tax
  • Global Equity Compensation
  • Global Mobility Advisory Services
  • International Executive Services
  • Social Security Consulting
  • Tax Services to Individuals
  • Auktoriserad skatterådgivare

  • Medlem i FAR