Skatteverket har nyligen publicerat ett nytt ställningstagande gällande när en anställds arbete i hemmet ger ett utländskt företag fast driftställe i Sverige. Skatteverket ersätter därmed sitt föregående ställningstagande från 2015 om när arbete i hemmet leder till fast driftställe och lägger nu större vikt vid om det finns ett underförstått krav från företagets sida på den anställde att arbeta i hemmet. Ställningstagandet består också av ett flertal exempel där Skatteverket anser att fast driftställe uppkommer respektive inte uppkommer. Innebörden av ställningstagandet är att fast driftställe uppkommer i färre situationer jämfört med 2015 års ställningstagande. 

Till företagets förfogande

För att ett fast driftställe ska uppkomma krävs det att företaget har en plats till förfogande, vilket en bostad kan vara. Det räcker däremot inte att en anställd arbetar hemifrån för att hemmet ska anses stå till företagets förfogande, utan stor vikt läggs vid om företaget kräver att den anställda ska arbeta hemifrån eller inte. Avgörande blir därför om företaget anses ha ett underförstått krav på den anställde att arbeta i hemmet. Ett underförstått krav kan bestå i att företaget inte tillhandahåller något kontorsutrymme trots att arbetet kräver det. Omständigheter som beaktas vid bedömningen är om det finns någon fördel för företaget att arbetet utförs i Sverige eller om företaget har exempelvis kunder i Sverige som den anställda arbetar mot, om det finns något samband mellan företagets aktiviteter och den geografiska placeringen samt om det är en viktig förutsättning för den anställdes arbetsuppgifter att de utförs i Sverige. 

Arbete i hemmet på grund av myndighetsrestriktioner

En situation där arbete i hemmet inte kan anses ske på grund av krav från företaget är när orsaken till hemarbetet är myndighetsrestriktioner för att förhindra smittspridning såsom varit fallet under coronapandemin. Fast driftställe uppkommer således inte i en sådan situation. 

Den anställdes önskemål

Om hemarbetet är till följd av den anställdes önskemål och inget affärsmässigt intresse finns från företagets sida anses inte hemmet vara till företagets förfogande. Detta ändras inte för att hemarbetet regleras i anställningsavtalet eller för att företaget accepterar hemarbetet. Ett exempel som Skatteverket hämtat från kommentarerna till OECD:s modellavtal är en gränsarbetare som utför större delen av sitt arbete i hemmet istället för på företagets kontor i företagets hemland. Även om det inte är pendlingsavstånd mellan hemmet och kontoret appliceras samma tankesätt och fast driftställe uppkommer därmed inte, med förutsättningen att det inte finns intresse eller fördelar för företaget att arbetet utförs i Sverige.

KPMG:s kommentar

Ställningstagandet får anses vara ett välkommet inslag från Skatteverket eftersom det dels förtydligar i vilka situationer fast driftställe inte uppkommer till följd av arbete i hemmet och dels eftersom ställningstagandet har anpassats till OECD:s kommentar till artikel 5 i 2017 års modellavtal. Det får också anses som positivt att fast driftställe numera uppkommer i färre situationer än tidigare. Notera att ställningstagandet utgör Skatteverkets bedömning i frågan och utgör därmed inte gällande rätt.

En analys av samtliga relevanta omständigheter behöver göras för varje enskilt fall för att bedöma huruvida ett fast driftställe föreligger eller inte. Vi på KPMG hjälper gärna till med att analysera frågor om fast driftställe, så tveka inte att höra av dig om ni har frågor eller vill diskutera.

Läs mer
The article in English

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss