I mars 2020 implementerades inreseförbud i Sverige. Det gjordes som ett led i att minska smittspridningen av covid-19. Regeringen har nu meddelat att inreseförbudet kommer att tas bort från och med den 1 april 2022 då covid-19 inte längre ses som en allmänfarlig och smittsam sjukdom.

Inreseförbudet har tidigare tagits bort för medborgare i EU men det har funnits kvar för personer som är medborgare utanför EU. Under tiden har det funnits diverse undantag som ofta varit komplicerade att hålla sig uppdaterade om vilket resulterat i många frågor vid inresor till Sverige.

Beslutet om att ta bort inreseförbudet innebär också att det inte kommer finnas något krav att uppvisa vaccinationsintyg eller negativt test för covid-19 vid inresa till Sverige. 


KPMG har via sitt globala nätverk samlat information om vad som gäller globalt. Läs gärna mer om det via vår immigration tracker (PDF).

KPMG:s kommentar

Vi ser att ett slopande av inreseförbudet kommer innebära större möjlighet för affärsresenärer att resa in i Sverige med kort varsel samt vid akuta behov.

Det kommer i sin tur innebära större möjlighet till rörlighet och mindre risk att formaliteter och uppdaterade regelverk orsakar problem vid inresa.

Det är fortsatt viktigt att säkerställa att korrekt visum/uppehållstillstånd utfärdas innan inresa om så krävs. 

Välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss